Kurs - Hot, våld, trakasserier och stalkning i offentlig sektor

Hot_vald_trakasserier_och_stalking_i_offentlig_sektor_16x9.jpg

Hot, våld och trakasserier ökar mot offentlig sektor. Offentlig verksamhet kan ibland drabbas av missnöjda klienter, brukare eller kunder. Att personer stalkar myndigheter, det vill säga trakasserar myndigheternas personal på grund av  beslut som personerna är missnöjda med, är ett växande problem som vi kommer att belysa under kursen. Hur vanligt är problemet? Vilka blir utsatta och vad kan man som organisation och individ göra för att förhindra trakasserierna i ett tidigt skede, så att det inte utvecklas till ett långvarigt problem? Hur kan man förebygga?

Kursen riktar sig till chefer och anställda som upplever att de har eller kan riskera att få problem med hot och våld mot personal.

Det här är en av våra kurser inom förvaltningsrätt.

Kursledare

Susanne Strand

Docent och forskare

Susanne Strand är docent i kriminologi och forskar kring risk för våld i olika kontext. Hon håller utbildning inom offentlig förvaltning för JP Utbildning.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Vad innebär hot, våld och olaga förföljelse?
 • Vad är stalkning?
 • Vilka är det som stalkar?
 • Vilka blir utsatta?
 • Vad gör man när det värsta hänt?
 • Vad gör du om du blir utsatt?
 • Vad kan organisationen göra?
 • Hur förebygger man trakasserier?
 • Hur bedömer och screenar man för risker?
 • Vilket ansvar har arbetsgivaren?
 • Hur höjer man säkerhetstänket på arbetsplatsen och under fritiden?

Förmiddagen – fokus på teori

 • Hot och trakasserier
 • Stalkning – olaga förföljelse
 • Vilka utsätter, vilka blir utsatta?

 Eftermiddagen – fokus på praktik

 • Att bedöma och screena för risker
 • Vad kan jag göra för att förhindra fortsatta hot och trakasserier?
 • Bedöma case relaterade till målgruppen

KONTAKT

Har du frågor om kursen Hot, våld, trakasserier och stalkning i offentlig sektor eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000