Kurs – Hot och våld på jobbet – juridik och säkerhet

Hot_vald_trakasserier_och_stalking_i_offentlig_sektor_16x9.jpg

Hot, våld och trakasserier ökar mot både offentlig och privat sektor. Det kan handla om missnöjda klienter, brukare eller kunder. Lagar och föreskrifter lägger ett långtgående ansvar på arbetsgivaren att se till att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, där hot och våld i arbetslivet räknas som en mycket allvarlig arbetsmiljöfråga.

Den här utbildningen ger dig både en genomgång av juridiken och problematiken i det förebyggande arbetet gällande hot och våld i arbetslivet och den ger dig metoden att strategiskt och praktiskt arbeta med dessa frågor i din organisation.

Med utgångspunkt i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) behandlas också det systematiska arbetsmiljöarbetet och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Hur kan man strategiskt och praktiskt förebygga och organisera? Och hur kan man förhindra trakasserierna i ett tidigt skede för att minska risken att skapa ett långvarigt problem?

Att personer trakasserar organisationens personal på grund av beslut som personerna är missnöjda med är också ett växande problem som vi kommer att belysa under kursen, så kallat rättshaveristiskt beteende. Vilka blir utsatta och vad kan man som organisation och individ göra för att förhindra trakasserierna? Vad är stalkning och hur skyddar man sin organisation och sina medarbetare mot stalkning?

Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

Kursledare

Susanne Strand

Docent och forskare

Susanne Strand är docent i kriminologi och forskar kring risk för våld i olika kontext. Hon håller utbildning inom offentlig förvaltning för JP Utbildning.

Jessica Deinoff

Redaktör och rådgivare, jurist

Jessica Deinoff är jurist med inriktning på arbetsrätt och arbetsmiljö. Jessica har varit på JP Infonet sedan 2006 och har bland annat publicerat en lagkommentar till lagen om anställningsskydd, LAS. Jessica har tidigare arbetat som redaktör på Thomson Fakta.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Vad innebär hot, våld och olaga förföljelse på jobbet?
 • Vilket ansvar har arbetsgivaren?
 • Vad säger arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter?
 • Hur höjer man säkerhetstänket på både arbetsplatsen och på fritiden?
 • Hur förebygger man trakasserier?
 • Vad gör man när det värsta hänt?
 • Vad gör du om du blir utsatt?
 • Vad kan organisationen göra?
 • Hur förebygger man trakasserier?
 • Vad är rättshaveristiskt beteende och vad kan man göra åt det?
 • Vad är stalkning?
 • Vilka är det som stalkar?
 • Hur bedömer och screenar man för risker?
 • Hur arbetar man strategiskt och systematiskt för att förebygga och tidigt åtgärda hot och våld i arbetsmiljön?

JP Infonet är godkänd utbildningsanordnare hos AFa Försäkring

Det innebär att när man går en arbetsmiljöutbildning hos oss kan man ansöka om stöd för deltagaravgiften hos AFa Försäkring. Läs mer om vem som kan ansöka om stöd här >