Kurs - Hot, våld, trakasserier och stalkning i offentlig sektor

Hot_vald_trakasserier_och_stalking_i_offentlig_sektor_16x9.jpgHot, våld och trakasserier ökar mot offentlig sektor. Offentlig verksamhet kan ibland drabbas av missnöjda klienter, brukare eller kunder. Att stalka en myndighet, dvs när en person trakasserar myndighetens personal p g a ett beslut hen är missnöjd med, är ett växande problem som vi kommer att belysa under kursen. Hur vanligt är problemet? Vilka blir utsatta och vad du kan man som organisation och individ göra för att förhindra trakasserierna i ett tidigt skede så att det inte utvecklas till ett långvarigt problem? Hur kan man förebygga?

Under kursen ges en grundlig genomgång i vad det innebär för en myndighet och dess personal att vara utsatt för hot, våld och trakasserier. Vilka blir utsatta? Vad säger lagen kring hot, våld och olaga förföljelse? Vad är stalkning? Vad är rättshaveristiskt beteende? Hur arbetar man förebyggande och hur förhindrar man trakasserierna?

Kursen riktar sig till chefer och anställda som upplever att de har eller kan riskera att få problem med hot och våld mot personal eller kunder, klienter eller patienter, bristande arbetsmiljö, sjukskrivningar, avbrott i verksamheten eller massiv kommunikation som tar upp mycket arbetstid och skapar oro.

Föreläsare

Susanne Strand

Docent och forskare

Susanne Strand är docent i kriminologi och forskar kring risk för våld i olika kontext. Hon håller utbildning inom offentlig förvaltning för JP Utbildning.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Vad innebär hot, våld och olaga förföljelse?
 • Vad är stalkning?
 • Vilka är de som stalkar?
 • Vilka blir utsatta?
 • Vad gör man när det värsta hänt?
 • Vad gör du om du blir utsatt?
 • Vad kan organisationen göra?
 • Hur förebygger man trakasserier?
 • Att bedöma och screena för risker
 • Arbetsgivaren och arbetsgivarens ansvar?
 • Säkerhetstänket på arbetsplatsen och under fritid?

Förmiddagen fokus på teori

 • Hot och trakasserier
 • Stalkning – olaga förföljelse
 • Vilka utsätter, vilka blir utsatta?

 Eftermiddagen fokus på praktik

 • Att bedöma och screena för risker
 • Vad kan jag göra för att förhindra fortsatta hot och trakasserier
 • Bedöma case relaterade till målgruppen

KONTAKT

Har du frågor om kursen Hot, våld, trakasserier och stalkning i offentlig sektor eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000