Kurs

Hot och våld på jobbet – juridik och säkerhet

Hot och våld på jobbet – juridik och säkerhet

Om kursen

Hot, våld och trakasserier ökar mot både offentlig och privat sektor. Det kan handla om missnöjda klienter, brukare eller kunder. Lagar och föreskrifter lägger ett långtgående ansvar på arbetsgivaren att se till att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, där hot och våld i arbetslivet räknas som en mycket allvarlig arbetsmiljöfråga.

Den här utbildningen ger dig både en genomgång av juridiken och problematiken i det förebyggande arbetet gällande hot och våld i arbetslivet och den ger dig metoden att strategiskt och praktiskt arbeta med dessa frågor i din organisation.

Med utgångspunkt i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) behandlas också det systematiska arbetsmiljöarbetet och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Hur kan man strategiskt och praktiskt förebygga och organisera? Och hur kan man förhindra trakasserierna i ett tidigt skede för att minska risken att skapa ett långvarigt problem?

Att personer trakasserar organisationens personal på grund av beslut som personerna är missnöjda med är också ett växande problem som vi kommer att belysa under kursen, så kallat rättshaveristiskt beteende. Vilka blir utsatta och vad kan man som organisation och individ göra för att förhindra trakasserierna? Vad är stalkning och hur skyddar man sin organisation och sina medarbetare mot stalkning?

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

JP Infonet är godkänd utbildningsanordnare hos AFa Försäkring


Det innebär att när man går en arbetsmiljöutbildning hos oss kan man ansöka om stöd för deltagaravgiften hos AFa Försäkring. Läs mer om vem som kan ansöka om stöd här >

Programpunkter

 • Vad innebär hot, våld och olaga förföljelse på jobbet?
 • Vilket ansvar har arbetsgivaren?
 • Vad säger arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter?
 • Hur höjer man säkerhetstänket på både arbetsplatsen och på fritiden?
 • Hur förebygger man trakasserier?
 • Vad gör man när det värsta hänt?
 • Vad gör du om du blir utsatt?
 • Vad kan organisationen göra?
 • Hur förebygger man trakasserier?
 • Vad är rättshaveristiskt beteende och vad kan man göra åt det?
 • Vad är stalkning?
 • Vilka är det som stalkar?
 • Hur bedömer och screenar man för risker?
 • Hur arbetar man strategiskt och systematiskt för att förebygga och tidigt åtgärda hot och våld i arbetsmiljön?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,7/5)

Omdöme om kursen (4,7)

Baseras på 7 kursdeltagare

Susanne Strand

Kursledare

Susanne Strand Docent och forskare

Susanne Strand är docent i kriminologi och forskar kring risk för våld i olika kontext. Hon håller utbildning inom offentlig förvaltning för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Hot och våld på jobbet – juridik och säkerhet

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023