Webbkurs

Skolans arbete mot kränkande behandling

Skolans arbete mot kränkande behandling

Om kursen

Välkommen till webbkursen Skolans arbete mot kränkande behandling!

I skollagen ställs höga krav på huvudmannens arbete mot kränkande behandling. Bestämmelser om kränkande behandling gäller alla verksamheter som regleras i skollagen. Den här interaktiva webbkursen ger praktiskt stöd i dessa frågor.

Barn och elever har mycket starka rättigheter på området och skolan har omfattande skyldigheter att arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Jurist Janna Sundberg går igenom reglerna om kränkande behandling, huvudmannens skyldigheter och hur skolpersonal ska gå till väga om en elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling.

En genomgång av webbkursen

Här kan du ta del av en summering av webbkursen för att få en känsla av hur den fungerar och vad den innehåller. 


E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen.


Examination och kursintyg

Kursen avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut. 

Så tycker våra kunder

"Vi tyckte kursen var bra upplagd och lätt att ta till sig. Lagom tid för att hinna på ett smidigt sätt dessutom."
Bodil Claesson, kurator - Älmhults kommuns utbildningsförvaltning

"I did very well on the test and have the certificate now! Thank you for providing a good and accessible course! Next step is to create a new plan in our school."
Maria Haglund, rektor - Internationella skolan i Älmhult

"Uppfattningen hos de som sett kursen hittills är att den ger en mycket bra förståelse för lagstiftningen. Den ger grundläggande kunskaper för alla personalgrupper på skolan och ett bra underlag inför det fortsatta arbetet på skolorna."
Helena Berglund, utredare - Motala kommuns bildningsförvaltning

Programpunkter

 • Vad är kränkande behandling?
 • Huvudmannens skyldigheter
 • Processen när en elev anser sig bli utsatt för kränkande behandling
 • Hur skolan ska undvika vanliga fallgropar
Janna Sundberg

Manus och föreläsare

Janna Sundberg Rådgivare, jurist

Janna är jurist och arbetar med rådgivning inom skola och håller kurser inom skoljuridik samt kurser inom förvaltningsrätt på JP Infonet. Hon har tidigare arbetat på Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd och inom domstolsväsendet.

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

ca 1,5 h Webbkurs stacks 900 kr

Kurs: Webbkurs Skolans arbete mot kränkande behandling

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 1,5 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Skolans arbete mot kränkande behandling

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023