Kurs – Skolans systematiska kvalitetsarbete och betygssättning

Skolans_systematiska_kvalitetsarbete_och_betygssattning_16x9.jpgEn stadig grund för en korrekt och rättssäker betygssättning är ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Därför finns nu möjligheten att under en och samma dag skaffa sig utbildning om både det obligatoriska SKA i skolan och den svåra konsten att sätta betyg. Kursledare är gymnasieläraren och statsvetaren Tommy Nilsson som för vår räkning undervisar i dessa för skolan – och inte minst lärarna – så centrala ämnen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Under dagens första hälft kommer du att få en praktisk och verksamhetsnära genomgång av hur ett effektivt och för verksamheten värdefullt SKA kan gå till. Här kommer att finnas praktiska exempel på hur man går tillväga för att göra SKA till en tillgång istället för en administrativ belastning i det dagliga arbetet i skolan.

Betygssättning

Den här delen av utbildningen innehåller en genomgång av relevanta bestämmelser med fokus på de övergripande bestämmelserna om rektorers och lärares ansvar vid bedömning och betygssättning.

Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för betyg, det praktiska hantverket att sätta betyg och vi går igenom vem som ansvarar för vad.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i grund- eller gymnasieskolan och som måste lära dig mer om SKA och betygssättning.

Kursledare

Tommy Nilsson

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare.

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare. Förutom tiden i läraryrket har han varit handläggare och utredare på Skolverket och Skolinspektionen samt utredare och kvalitetsstrateg på kommunala förvaltningar. Tommy håller utbildning inom skoljuridik för JP Utbildning och skriver för JP Skolnet.

UR KURSINNEHÅLLET

SKA

 • Regelverket kring SKA
 • Hur analyserar man resultatet?
 • Hur vet man vilka åtgärder som ska sättas in för att få bukt med det som inte fungerar?
 • Hur bedriver man ett effektivt förbättringsarbete?
 • Nyckeltal
 • Vad ska (inte) mätas?

 BETYGSSÄTTNING

 • Huvudmannens/rektors/lärarens respektive roller och ansvar i betygsättningen
 • Betygssättning av flera lärare
 • Ändring av betyg
 • Så kallade betygsvarningar
 • Betygssättning för elever som byter skola
 • Betygssättning för placerade barn 
 • Bedömningsstöd
 • Formativ/summativ betygssättning
 • Nationella prov och deras inverkan på betygssättningen
 • Betygsstegen B och D
 • Förslag och utredningar på betygsområdet