Kurs - Särskolan i fokus

Särskolan har under de senaste decennierna utvecklats mot att på olika sätt närma sig grundskola och gymnasieskola. Detta trots att grundsärskola och gymnasiesärskola är skolformer med specifik särart där eleverna måste mötas utifrån sina förutsättningar och behov. Samtidigt som en växande andel av de regler som gäller för särskolan i grunden är skrivna för grundskola eller gymnasieskola.

Områden som kommer tas upp under utbildningen är bl.a. mottagande och skolplacering, utredning om skolformstillhörighet, elevers rätt till särskilt stöd, innehållet i och anpassning av utbildningen samt betygssättning. Utbildningen fokuserar på hur regelverket praktiskt skall tillämpas i verksamheten och gott om utrymme kommer ges till deltagarnas egna frågor. 

Utbildningen Särskolan i fokus vänder sig till alla som arbetar i och med särskola och vill lära sig mer om de områden som tas upp i utbildningen. 

Det här är en av våra kurser inom skoljuridik.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Fantastiskt att vara på en föreläsning som verkligen är inriktad mot särskola."
"Informativ och klargörande i flera frågor. En bra översiktlig genomgång"
"Relevant och informativ!"

Kursledare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter för utbildningen

  • Mottagande och skolplacering
  • Utredning om skolformstillhörighet
  • Elevers rätt till särskilt stöd
  • Innehållet i och anpassning av utbildningen
  • Betygssättning

Kontakt

Har du frågor om kursen Särskolan i fokus eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik,
kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000