Webbkurs

Miljöbedömningar – samråd och MKB

Miljöbedömningar – samråd och MKB

Om kursen

Hej och välkommen till webbkursen Miljöbedömningar –  samråd och MKB!

Sedan 2018 hittar du bestämmelserna om det som kallas miljöbedömningar i 6 kap. miljöbalken (MB). Det är viktiga bestämmelser som rör många olika aktörer, och det finns en mängd olika begrepp att hålla reda på. Varför finns det två olika sorters miljöbedömningar, och vilken är det du ska göra? Vad ska finnas med i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)? Vem ska du bjuda in till samråd?

Den här kursen är en praktisk fördjupning för dig som behöver hantera miljöbedömningar i din yrkesroll, där vi kommer att gå igenom hela processen steg för steg. Den riktar sig både till dig som är anställd inom det offentliga, kanske vid en kommun eller länsstyrelse, och till dig som jobbar inom privat sektor. Här kommer du att få en konkret genomgång av innehållet i 6 kap. MB. Du kommer att få lära dig om både strategiska och specifika miljöbedömningar och i vilken situation respektive miljöbedömning är lämplig. I kursen går vi igenom hur man upprättar en MKB och hur viktigt det är med ett väl genomfört samråd. Vi kommer också att gå in på en del specialfall, som miljöbedömningar i Natura 2000-områden och i vilka situationer man ska göra det som kallas en liten MKB.

Ett smakprov från webbkursen

Till din hjälp finns genomgångar av gällande lagstiftning och rättsfall från verkligheten. I varje kapitel finns det övningar där du får pröva att hantera olika situationer och testa dina nya kunskaper. Du får också tillgång till allt juridiskt material som tas upp. Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.

Programpunkter

 • Miljöbedömningen och dess syfte
 • “En betydande miljöpåverkan”
 • Strategisk miljöbedömning
 • MKB vid en strategisk miljöbedömning
 • Samråd vid en strategisk miljöbedömning
 • Specifik miljöbedömning
 • MKB vid en specifik miljöbedömning
 • En liten MKB – när ingen betydande miljöpåverkan uppkommer
 • Avgränsningssamråd
John Woivalin

Manus och föreläsare

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

ca 1,5 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Miljöbedömningar – samråd och MKB

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 1,5 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Miljöbedömningar – samråd och MKB

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
 • JP Djurnet

  Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
 • JP RättsfallsnetMark och miljö

  Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023

I denna konkreta analys redogör miljörättsjuristen John Woivalin för den svenska ellagstiftningens uppbyggnad.

24 aug 2023