Barnkonventionsdagen

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Med anledning av det anordnar JP Infonet i samarbete med Vision en konferens om hur detta förväntas påverka barnrättslagstiftningen i Sverige och hur rättspraxis kan komma att se ut. Fokus för konferensen ligger både på vad det innebär juridiskt att konventionen blir lag och praktiskt att förverkliga den.

Hur påverkas barn och unga som lever i utsatthet och kränkningar? Vilka förändringar måste vi vidta på system-, grupp- och individnivå, inom kommun och förvaltning? Vilka konsekvenser och sanktioner kan bli aktuella när man inte följer Barnkonventionen som lag? Hur upprätthåller vi barnperspektivet och hur förstärker vi det i praktiken?

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som jobbar med barn antingen inom skolan, socialtjänsten eller hos en myndighet, liksom till dig som arbetar som chef och utveckling inom en kommun och förvaltning.Föreläsare

Cecilia Grefve

Ledarskaps- och organisationsutvecklare

Emma Fall

Rådgivare, jurist

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Åsa Källström

Professor i socialt arbete

Åsa Källström är professor i socialt arbete vid Örebro Universitet. Åsa är i grunden socionom och har tidgare arbetat inom socialtjänsten. 

Ewa Kristensson

Förvaltningschef

Ewa Kristensson arbetar som förvaltningschef i Simrishamns kommun.

Nathalie Sundberg

Ambassadör, Hjärnkoll

Nathalie Sundberg är ambassadör för organisationen Hjärnkoll och blivande socionom.

Elin Wernquist

Grundare av Barnrättsbyrån

Elin Wernquist är grundare av Barnrättsbyrån. Hon startade Barnrättsbyrån för att få kämpa för barns rättigheter och har tidigare arbetat med barn i utsatta situationer både internationellt och på BRIS i Sverige. 

Maria Thell

Barnombud

Maria Tell arbetar på Maskrosbarn som barnombud. Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som mår psyikist dåligt eller har ett missbruk.

Magnus Åhammar

Domare, förvaltningsrätten

Magnus Åhammar arbetar som domare i förvaltningsrätten i Stockholm.


Konferensen vill ge dig svar på:

  • Vilka är glappen mellan gällande lagar och ”Barnrättslagen”?
  • Barnets bästa och ökad delaktighet – det här behöver ni känna till!
  • Hur påverkas rättsprocessen och rättspraxis?
  • Vilka konsekvenser och sanktioner kan bli aktuella när man inte följer nya lagen?
  • Hur kan Barnkonventionen som lag bidra till bättre samverkan i kommunen och förvaltningar och mellan nyckelaktörer?
  • Barnkonsekvensanalys – vad ska göras?
  • Familjerådslag – dags att använda mer av i Sverige?
  • Metoder, verktyg och material