Barnkonventionsdagen

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Med anledning av det anordnar JP Infonet i samarbete med Vision en konferens om hur detta förväntas påverka barnrättslagstiftningen i Sverige och hur rättspraxis kan komma att se ut. Fokus för konferensen ligger både på vad det innebär juridiskt att konventionen blir lag och hur man praktiskt förverkligar den.

Hur påverkas barn och unga som lever i utsatthet och kränkningar? Vilka förändringar måste vi vidta på system-, grupp- och individnivå, inom kommun och förvaltning? Vilka konsekvenser och sanktioner kan bli aktuella när man inte följer barnkonventionen som lag? Hur upprätthåller vi barnperspektivet och hur förstärker vi det i praktiken?

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som jobbar med barn antingen inom skolan, socialtjänsten eller hos en myndighet, liksom till dig som arbetar som chef och med utveckling inom en kommun och förvaltning.Kursledare

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Cecilia Grefve

Ledarskaps- och organisationsutvecklare

Emma Fall

Rådgivare, jurist

Emma är jurist med huvudsaklig inriktning på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt. Emma är van processförare och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef.

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Åsa Källström

Professor i socialt arbete

Åsa Källström är professor i socialt arbete vid Örebro Universitet. Åsa är i grunden socionom och har tidgare arbetat inom socialtjänsten. 

Ewa Kristensson

Förvaltningschef

Ewa Kristensson arbetar som förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad i Halmstad.

Nathalie Sundberg

Ambassadör, Hjärnkoll

Nathalie Sundberg är ambassadör för organisationen Hjärnkoll och blivande socionom.

Maria Thell

Samordnare för barnrättsfrågor

Maria Tell arbetar på Maskrosbarn som barnombud. Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som mår psyikist dåligt eller har ett missbruk.

Shanti Ingeström

Barnrättsrådgivare

Shanti är socionom och arbetar som barnrättsrådgivare på Unicef.

Magnus Åhammar

Rådman i förvaltningsrätten i Stockholm och v. ordf. i Skolväsendets överklagandenämnd

Magnus Åhammar arbetar som rådman i förvaltningsrätten i Stockholm.


Konferensen vill ge dig svar på:

  • Vilka är glappen mellan gällande lagar och ”Barnrättslagen”?
  • Barnets bästa och ökad delaktighet – det här behöver ni känna till!
  • Hur påverkas rättsprocessen och rättspraxis?
  • Vilka konsekvenser och sanktioner kan bli aktuella när man inte följer nya lagen?
  • Hur kan barnkonventionen som lag bidra till bättre samverkan i kommunen och förvaltningar och mellan nyckelaktörer?
  • Barnkonsekvensanalys – vad ska göras?
  • Familjerådslag – dags att använda mer av i Sverige?
  • Metoder, verktyg och material