hammer jp rättsfallsnet— färdtjänst

JP Rättsfallsnet–Färdtjänst ger dig tillgång till alla domstolsavgöranden inom områdena färdtjänst och riksfärdtjänst.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Alla domar och beslut som rör färdtjänst och riksfärdtjänst

JP Rättsfallsnet–Färdtjänst kan användas som ett verktyg för dig som arbetar med frågor inom socialrätt, till exempel färdtjänsthandläggare som ska utreda ansökningar, göra bedömningar och besluta om rätten till färdtjänst.  

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Varje kommun ansvarar för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och om det finns särskilda skäl även i eller mellan andra kommuner. Efter överenskommelse med regionen kan kommunen överlåta dessa uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. I tillståndet för färdtjänst regleras bland annat vilket färdsätt som får användas, inom vilket område och hur många resor som får göras. 

Ett urval från JP Rättsfallsnet

JP Rättsfallsnet innehåller idag över tre miljoner domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Färdtjänst samtliga domar och beslut som berör färdtjänst och riksfärdtjänst.  På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.  

Urvalet av rättsfall hämtas från följande instanser

HFD/Regeringsrätten

2007-idag

RÅ/HFD-serien

1978-idag

Kammarrätterna

2005-idag

Förvaltningsrätterna

2011-idag

Skapa utredningar direkt i tjänsten

Med utredningsverktyget kan du bearbeta allt juridiskt material direkt i tjänsten. Verktyget passar exempelvis för att göra rättsutredningar, dokumentera pågående projekt eller skapa egna mallar och checklistor för interna processer.

Håll dig uppdaterad med en skräddarsydd sökordsbevakning

Med hjälp av sökordsbevakningen har du möjlighet att skräddarsy ditt eget informationsflöde för exempelvis specifika lagrum, ämnen eller företeelser. Uppdateringarna skickas via mejl så ofta du själv önskar. 

Hitta rätt material med vår sökmotor

Vi arbetar med en av marknadens främsta sökmotorer för att du ska kunna hitta de rättsfall och beslut som är relevanta för just ditt specifika ärende. Ditt sökresultatet kan du avgränsa både med hjälp av fritext och filtrering. 

Kom igång redan idag

Prova gratis

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023