hammer lagkommentar till tryckfrihetsförordningen

Lagkommentaren är skriven av Mikael Ruotsi och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till tryckfrihetsförordningen

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en av Sveriges fyra grundlagar och utgör en självklar del av den svenska konstitutionella identiteten. Den första tryckfrihetsförordningen, som tillkom 1766 under den så kallade frihetstiden, har av UNESCO utsetts till ett världsminne. Redan 1766 fastslogs grundläggande principer som förbudet mot censur och rätten att ta del av allmänna handlingar. I tryckfrihetsförordningen regleras den del av yttrandefriheten som utövas genom tryckta skrifter, huvudsakligen böcker och tidningar. 

I den här lagkommentaren kommenteras tryckfrihetsförordningen paragraf för paragraf, med utgångspunkt i förarbeten, praxis och doktrin. Kommentaren behandlar bland annat de tryckfrihetsrättsliga så kallade ”grundbultarna”: censurförbudet, etableringsfriheten, ensamansvaret, meddelar- och anskaffarfriheten, anonymitetsskyddet, brottskatalogen, den särskilda rättegångsordningen och exklusivitetsprincipen. Även offentlighetsprincipen, som regleras i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, behandlas i lagkommentaren.

Trots att tryckfrihetsförordningen är en grundlag innehåller den detaljerade straff- och processrättsliga bestämmelser. Bestämmelser som bland annat reglerar vem som ansvarar för innehållet i böcker och tidningar, hur det journalistiska källskyddet ska bedömas rättsligt och vilka brott som kan komma att prövas av en tryckfrihetsjury.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Författare

Mikael Ruotsi

Jur.dr. och lektor i konstitutionell rätt,...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023