hammer lagkommentar till trafikskadelagen

Lagkommentar till trafikskadelagen skriven av Johanna Chamberlain. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till trafikskadelagen

Trafikskadelagen (1975:1410, TSL) har sedan 1976 utgjort det rättsliga regelverket för skador som sker till följd av motortrafik. Lagen handlar dels om obligatorisk trafikförsäkring, dels om ersättning för trafikskador. Den bygger i dag både på äldre svenska bestämmelser och på EU-rätt, vilken uppdateras regelbundet och således påverkar lagen. TSL:s system är generöst såväl mot skadelidande som mot bilförare genom att ansvaret i princip vilar på det aktuella fordonets trafikförsäkringsgivare.

TSL innehåller bestämmelser om trafikförsäkringsplikt och försäkringsgivare, trafikskadeersättning vid olika skadetyper, jämkning och solidariskt ansvar, maximalt ansvarsbelopp och självrisk, återkrav och slutfördelning av ersättningsansvar. Vidare återfinns regler om Trafikförsäkringsföreningen, skaderegleringsrepresentanter, preskription, utmätning och kvittning, skyldighet att anmäla skada, förhållandet till skadeståndslagen med mera. TSL innehåller inga egna bestämmelser om ersättning, utan sådan bestäms enligt skadeståndslagen (1972:207).

I denna kommentar behandlas lagens paragrafer kronologiskt och i en koncentrerad form. Löpande hänvisningar sker till förarbeten, litteratur och rättspraxis, vilka alla hunnit bli omfattande under de många decennier som lagen har varit i kraft. Kommentaren vänder sig till jurister och andra som behöver orientering och vägledning i trafikskaderegleringen.

Författare

Johanna Chamberlain

Jur. dr, postdoktor vid Uppsala universitet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom ersättningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till brottsskadelagen

    Lagkommentar till brottsskadelagen skriven av rådmannen Carl Rosenmüller. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Nyheter

HFD slår fast att rätten till aktivitetsersättning gäller under den tid den försäkrade fullföljer sin skolgång i den takt hans eller hennes funktionsnedsättning medger.

4 maj 2021

HFD fastställer beslut om återkrav av sjukpenning från en elevassistent som under sin sjukskrivning haft utlandsspelningar med sitt band. Avgörandet reser frågan om beviskravet med mera.

10 mar 2021

En ny dom från HD visar att en näringsidkare kan ha rätt till ersättning för produktskador som orsakats av elektricitet. Anders Holm analyserar målet.

22 feb 2021