hammer fastighetsbildningslagen med kommentarer

Kommentar till fastighetsbildningslagen skriven av domarna Fredrik Ludwigs, Jan Gustafsson, Lars Borg, Margaretha Gistorp och Per-Anders Broqvist. Lagkommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentar till fastighetsbildningslagen

Fastighetsbildningslagen innehåller bestämmelser om fastighetsbildning, fastighetsbestämning och fastighetsregistrering. Lagen trädde i kraft 1972 och har ändrats åtskilliga gånger sedan dess. Landets fasta egendom är av fundamental betydelse i samhället, vilket tar sig uttryck i en utförlig lagreglering präglad av offentlig kontroll av fastighetsbildningen.  

Fastighetsbildningslagen består av 19 kapitel, indelade i sju avdelningar. I denna lagkommentar klargörs rättsläget paragraf för paragraf med fokus på motiven för lagstiftningen och den rättspraxis som belyser den praktiska tillämpningen och tolkningen av lagens bestämmelser.  

Författarna är alla domare i mark- och miljödomstol och kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera den mångfald av olika frågeställningar som präglar denna centrala del av den svenska fastighetsrätten.

Författare

Fredrik Ludwigs

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Jan Gustafsson

Tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Lars Borg

Hovrättsråd tillika vice ordförande, Svea hovrätt

Margaretha Gistorp

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation. 

21 nov 2022

Det kommer hovrätten fram till i en ny dom.

21 nov 2022

Ett bolag fick bygglov för ändrad användning av en fastighet och i samband med det fick bolaget betala en planavgift. Domstolen har nu prövat om kommunen tillämpade rätt taxa vid avgiftsdebiteringen.

25 okt 2022