hammer lagkommentar till fastighetsbildningslagen

Lagkommentar till fastighetsbildningslagen skriven av domarna Fredrik Ludwigs, Jan Gustafsson, Lars Borg, Margaretha Gistorp och Per-Anders Broqvist.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till fastighetsbildningslagen

Fastighetsbildningslagen innehåller bestämmelser om fastighetsbildning, fastighetsbestämning och fastighetsregistrering. Lagen trädde i kraft 1972 och har ändrats åtskilliga gånger sedan dess. Landets fasta egendom är av fundamental betydelse i samhället, vilket tar sig uttryck i en utförlig lagreglering präglad av offentlig kontroll av fastighetsbildningen.  

Fastighetsbildningslagen består av 19 kapitel, indelade i sju avdelningar. I denna lagkommentar klargörs rättsläget paragraf för paragraf med fokus på motiven för lagstiftningen och den rättspraxis som belyser den praktiska tillämpningen och tolkningen av lagens bestämmelser.  

Författarna är alla domare i mark- och miljödomstol och kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera den mångfald av olika frågeställningar som präglar denna centrala del av den svenska fastighetsrätten.

Författare

Fredrik Ludwigs

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Jan Gustafsson

Tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Lars Borg

Hovrättsråd tillika vice ordförande, Svea hovrätt

Margaretha Gistorp

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Giltighetstiden för regleringen av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder förlängs.

18 apr 2023

Ett brev från kund till entreprenör ansågs inte utgöra ett skadeståndskrav enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Det fastställer Högsta domstolen.

18 apr 2023

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i jordförvärvslagen. De nya reglerna föreslås börja gälla den 15 april 2023

9 mar 2023