Katrin Strömberg

Jurist

Katrin är jurist med inriktning på miljörätt  samt plan- och byggrätt. Hon har har bland annat publicerat en lagkommentar till Viteslagen samt varit medförfattare till JP Kommentarer Plan- och bygglagen och JP Kommentarer Miljöbalken. Katrin har tidigare arbetat som föredragande i Mark- och miljööverdomstolen.

Katrin arbetade även med webbkurser, juridisk rådgivning och lagkommentarer.