Katrin Strömberg

Redaktör och rådgivare, jurist

Katrin är jurist med inriktning på miljörätt  samt plan- och byggrätt. Hon har arbetat för JP Infonet sedan 2011 och har bland annat publicerat en lagkommentar till Viteslagen samt varit medförfattare till JP Kommentarer Plan- och bygglagen och JP Kommentarer Miljöbalken. Katrin har tidigare arbetat som föredragande i Mark- och miljööverdomstolen.

Katrin arbetar med webbkurser, juridisk rådgivning och lagkommentarer.

E-post: katrin.stromberg@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 99 037