Webbinarium: Strandskyddets intresseavvägda farvatten

Har du frågat dig om du får renovera en försliten båtupptagningsanordning på en strand? Funderar du på hur areella näringar som jordbruk och yrkesfiske får verka inom strandzoner? Eller vill du veta mer om nyoljade bryggdäck, lugna hemfridszoner och höga flaggstänger inom dessa skyddade områden? Under det här webbinariet djupdyker vi i strandskyddets syfte och dispensmöjligheter.

Föreläser gör John Woivalin som är jurist och arbetar som rådgivare och redaktör på JP Infonet. Behöver du hjälp med rådgivning inom miljö?

Den här sändningen spelades in i september 2022. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

John Woivalin

Medverkande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023

I denna konkreta analys redogör miljörättsjuristen John Woivalin för den svenska ellagstiftningens uppbyggnad.

24 aug 2023