Webbinarium: Strandskyddets intresseavvägda farvatten

Strandskyddets bråkiga och intresseavvägda farvatten hemsidan.jpg

Välkommen till vårt direktsända webbinarium om strandskyddets ofta bråkiga och intresseavvägda farvatten.

Har du frågat dig om du får renovera en försliten båtupptagningsanordning på en strand? Funderar du på hur areella näringar som jordbruk och yrkesfiske får verka inom strandzoner? Eller vill du veta mer om nyoljade bryggdäck, lugna hemfridszoner och höga flaggstänger inom dessa skyddade områden. Under det här webbinariet djupdyker vi i strandskyddets syfte och dispensmöjligheter.

Föreläser gör John Woivalin som är jurist och arbetar som rådgivare och redaktör på JP Infonet.

Webbinariet riktar sig till dig som har funderingar kring strandskyddet. Du lär uppskatta webbinariet om du är verksam vid en kommun, en länsstyrelse eller i ett företag och arbetar med frågor som rör strandskydd. Webbinariet är också intressant för dig som enbart är en nyfiken person med, eller utan, en fastighet inom ett strandskyddsområde.

Den här sändningen spelades in i september 2022. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

John Woivalin

Medverkande

John Woivalin Redaktör och rådgivare, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Nya ersättningsbestämmelser i växtskyddsförordningen möjliggör mer förmånlig ersättning till skogsbruket vid angrepp av allvarliga växtskadegörare.

22 aug 2022

I ett relativt nytt mål avslår Mark- och miljööverdomstolen en ansökan om dispens för en båtupptagningsanordning på ön Ven. Målet väcker en hel del intressanta frågor om särskilt strandskyddet. Vår jurist John Woivalin analyserar utvalda farleder av skyddet med utgångspunkt i avgörandet.

17 aug 2022

Regeringen har fattat beslut om förnyat tillstånd till Vattenfall för vindkraftsparken Kriegers flak söder om Trelleborg. Ändringen innebär att större vindkraftverk kan byggas och att de kan vara i drift under hela sin tekniska livslängd.

2 jun 2022