Webbinarium: Skolplikten framför allt

Det yttersta ansvaret för skolplikten ligger på hemkommunen och på det här webbinariet pratar vi framför allt om hemkommunens skolpliktsbevakning. Vad finns det för möjligheter att bevilja ledighet från skolan? Kan en elev till exempel förvänta sig att få ledigt för en månads semester i Thailand? Vad kan hemkommunen göra om familjen åker bort trots att ledighet nekats? Och kan familjen välja att bo utomlands i några månader och själva undervisa barnet? Det här webbinariet är en översikt över de frågeställningar som blir aktuella när frågan om skolplikt kommer upp i skolans dagliga verksamhet.

Föreläser gör Simon Jernelöv och Janna Sundberg som båda är jurister och arbetar som rådgivare på JP Infonet. 

Behöver du hjälp med rådgivning inom skola?

Den här sändningen spelades in i mars 2022. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Janna Sundberg

Medverkande

Janna Sundberg Rådgivare, jurist

Janna är jurist och arbetar med rådgivning inom skola och håller kurser inom skoljuridik samt kurser inom förvaltningsrätt på JP Infonet. Hon har tidigare arbetat på Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd och inom domstolsväsendet.

Simon Jernelöv

Medverkande

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023