Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Webbinarium: Diskrimineringslagen

Under hösten 2017 beslutade DO att genomföra en tillsyn av kommuners och regioners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen visade att 262 av 287 kommuner, vilket motsvarar 91 procent, brast i antingen riktlinjer eller rutiner. Den övergripande slutsatsen i rapporten är att kommunerna dels behöver förstärka sin kunskap om diskrimineringslagen rent generellt, dels behöver öka kunskapen om vilka diskrimineringsgrunderna är samt begreppen trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.  De behöver dessutom bli bättre på att kunna skilja mellan arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

För att hjälpa er med detta håller JP Infonets jurister och rådgivare Jessica Deinoff och Karin Otterheim ett webbinar där de steg för steg leder er genom diskrimineringslagen och de olika diskrimineringsgrunderna, samt berättar hur ni kan öka medvetenheten kring dessa frågor.

Testa vår informationstjänst JP Arbetsrättsnet.

Den här sändningen spelades in i september 2020. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess. 

Jessica Deinoff

Medverkande

Jessica Deinoff är jurist och har tidigare arbetat på JP Infonet.

Karin Otterheim

Medverkande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy