Webbinarium: Arbetsrättens största förändringar sedan 80-talet – vad innebär det?

Med utgångspunkt i de arbetsrättsliga förändringarna i lagen om anställningsskydd (mars 2022) pratar vi bland annat om vad det innebär att saklig grund i LAS blir sakliga skäl, undantagen från turordningsreglerna och ändrade regler kring arbetsgivarens skyldighet att fortsätta betala lön vid uppsägningstvister.

Testa vår informationstjänst JP Arbetsrättsnet.

Den här sändningen spelades in i mars 2022. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Emma Stéen

Medverkande

Emma Stéen, jurist

Jessica Deinoff

Medverkande

Jessica Deinoff är jurist och har tidigare arbetat på JP Infonet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023