Webbinarium: Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning

Välkommen till vårt webbinarium där våra arbetsrättsjurister Emma Wallin och Jessica Deinoff diskuterar frågeställningar avseende hur du som arbetsgivare kan förebygga en ohälsosam arbetsbelastning bland dina medarbetare.

Under hela pandemin har arbetsbelastningen varit hård i många yrkesgrupper och flera larmar alltjämt om en ansträngd situation. De senaste veckorna har vi kunnat läsa om krisen inom förlossningsvården där barnmorskor beskriver en ohållbar arbetsmiljö. Hur kan du som är arbetsgivare förebygga en ohälsosam arbetsbelastning bland dina medarbetare? Vilka juridiska skyldigheter har du och vad kan hända om du inte följer reglerna?

Den här sändningen spelades in i december 2021. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Jessica Deinoff

Medverkande

Jessica Deinoff Redaktionschef, jurist

Jessica Deinoff är jurist med inriktning på arbetsrätt och arbetsmiljö. Jessica har varit på JP Infonet sedan 2006 och har bland annat publicerat en lagkommentar till lagen om anställningsskydd, LAS. Jessica har tidigare arbetat som redaktör på Thomson Fakta.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

20 jun 2022

Arbetsmiljöverket gör nu en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön hos första linjens chefer i privat sektor. Insatsen syftar till att förbättra chefernas arbetsmiljö och fokuserar på bland annat arbetsbelastning och arbetstider.

20 jun 2022

Vår jurist Jessica Deinoff svarar på frågan.

16 jun 2022