Webbinarium: Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning

I det här webbinariet diskuterar våra arbetsrättsjurister Emma Stéen och Jessica Deinoff frågeställningar avseende hur du som arbetsgivare kan förebygga en ohälsosam arbetsbelastning bland dina medarbetare. Vilka juridiska skyldigheter har du och vad kan hända om du inte följer reglerna?

Testa vår informationstjänst JP Arbetsmiljönet.

Den här sändningen spelades in i december 2021. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Emma Stéen

Medverkande

Emma Stéen, jurist

Jessica Deinoff

Medverkande

Jessica Deinoff är jurist och har tidigare arbetat på JP Infonet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023