Vilka är kraven för att få ett stadigvarande serveringstillstånd?

För att få servera alkohol på restauranger finns flera krav på matserveringen. Kraven omfattar både restaurangens köksutrustning och typ av mat. När en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkommer ska handläggaren i kommunen bedöma köket och matutbudet enligt alkohollagen. I den här artikeln visar JP Infonets expert Rolf Frödin hur en sådan bedömning ska göras och vad som ska anses vara ”matutbud”, ”kvalitet” och ”den allmänna standarden”.

Tidigare alkohollag (1994:1738) krävde ett välrustat kök för allsidig matlagning för att ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten skulle meddelas. Livsmedelsinspektörerna bedömde köken och skrev ut ett godkännande om köken uppfyllde kriterierna för allsidig matlagning. Det var krav på att varma maträtter skulle serveras och all mat skulle lagas från grunden på serveringsställena, vilket gjorde att Sous-vide baserad mat inte var tillåten.

Den nu gällande alkohollagen (2010:1622) medförde en del förändringar. I kap 8 § 15 1-2 stycket i alkohollagen framgår att ett stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering.

Hur ska då bedömningarna om exempelvis vad som anses vara ”ett varierat utbud av maträtter” göras? Rolf Frödin reder i artikeln, som du kan ladda ner, ut alla frågetecken. 

Publicerad 2 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Ett överklagande av ett beslut ska skyndsamt lämnas till överinstansen. Mot den bakgrunden konstaterar JO att ett dröjsmål på fyra respektive sex månader därför är helt oacceptabelt.

15 nov 2022

En utredare har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Slutredovisningen är nu färdig.

15 nov 2022

Enligt tryckfrihetsförordningen får en myndighet bland annat inte efterforska vem en person är när hen begär att få ta del av en allmän handling.

12 okt 2022