”Våra laglistor inkluderar en personlig service för våra kunder”

Klara Rolfart är jurist på JP Infonet och jobbar som kontaktperson för många företag som använder tjänsten laglistor. I denna intervju berättar Klara om hur laglistor fungerar och hur användningen av laglistor kan underlätta arbetet i verksamheter.

Behovet av laglistor är sprunget ur diverse dokumentationskrav. Kraven kan finnas i lag eller vid certifiering för exempelvis miljö- eller kvalitetsledning. Bland annat gäller vissa krav på dokumentation avseende regelefterlevnad vid ISO-certifiering.

Varför använder verksamheter laglistor som hjälp i sitt arbete med lagefterlevnad?

–  Många verksamheter i dag är miljö- och/eller arbetsmiljöcertifierade och vi ser att allt fler vill bli det. För att en verksamhet ska kunna certifiera sig finns dokumentationskrav och det är här våra laglistor kan vara till stor hjälp. För att konkretisera det hela rör det sig ofta om att organisationer ska ha koll på ändringar som sker i lagstiftningen. Vid en miljörevision kontrolleras om en verksamhet har uppdaterat sina rutiner så att de följer de senaste lagändringarna. Med våra laglistor får företag en tjänst där vi uppdaterar dem gällande lagändringar med den faktiska lagtexten, men också med kommentarer kring vad ändringen innebär och hur den ska tillämpas. På så sätt kan de vara säkra på att de alltid är uppdaterade om det senaste på området.

Så, hur fungerar laglistor från JP Infonet?

– Vi är alltid måna om att anpassa vårt erbjudande till vad som passar kunden och hur deras behov ser ut. Vanligtvis börjar det med att vi gör en laginventering för verksamheten och specificerar vilka lagar som berör just den specifika kunden. Här ser det dock olika ut, vissa kunder har redan gjort detta arbete själva och då hoppar vi helt enkelt över det steget. Efter laginventeringen skräddarsyr vi en laglista med de författningar som organisationen behöver bevaka. Dessa lagar bevakar vi sedan åt verksamheten och meddelar kontinuerligt hur ändringar påverkar organisationen i fråga. Exempelvis kan det vara så att en organisation omfattas av lagstiftning som rör bekämpningsmedel. När det kommer en ändring i en lag som påverkar detta område får kunden tillgång till ändrad lagtext och kommentarer till denna.

Vad är mest uppskattat med våra laglistor?

–  Det är definitivt att våra kunder alltid kan vända sig till oss för stöd kring hur tillämpningen av lagarna ska se ut. Som användare av våra laglistor får man en kontaktperson som man alltid kan vända sig till. Det innebär att våra laglistor inkluderar en personlig service för våra kunder, vilket jag vet är väldigt uppskattat.

Vill du veta mer om laglistor?

Här kan du läsa mer och även testa tjänsten. 

Publicerad 20 feb 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023

I denna konkreta analys redogör miljörättsjuristen John Woivalin för den svenska ellagstiftningens uppbyggnad.

24 aug 2023