Logga in

Glömt ditt lösenord?

Vad ska skolan göra då man misstänker att en elev använder droger?

Skolan har en skyldighet att ge eleverna kunskap om riskerna med att använda droger, men skollagen ger inte någon möjlighet för skolan att med tvång kontrollera om en elev använder droger. I vilken utsträckning kan alkotest och urinprov användas? Vad ska skolan göra vid misstankar om drogmissbruk? När ska socialnämnden och polisen kopplas in?

Enligt grundlagsbestämmelser är det inte möjligt för en skola att tvinga en elev att genomgå ett drogtest, detta måste ske frivilligt. Metoder som kan vara aktuella när skolan ska undersöka om missbruk förekommer är alkotest och urinprov. Båda dessa metoder anses vara kroppsliga ingrepp och är bara lagliga om medverkan är fullt frivillig.


Lars Clevesköld går igenom skolans skyldighet och möjlighet att ingripa då man misstänker att en elev använder droger

Justitieombudsmannen (JO) granskade en skolas rutiner och deras tre steg som ska vara uppfyllda för att urinprov ska få tas av en elev:

1. Eleven skulle underteckna en överenskommelse om att finnas med i den grupp av elever från vilka skolan slumpmässigt valde elever som skulle testas,

2. elevens föräldrar skulle – om eleven inte var myndig – underteckna samma överenskommelse och

3. en elev som blivit utvald att testas skulle få information vid provtillfället om att drogtestet var frivilligt och att eleven kunde avstå från att delta.

JO framhåller att det är viktigt att skolhälsovården vid provtillfället förvissar sig om att en elev inte har någon invändning mot att lämna urinprov.

Om skolan får misstankar eller vetskap om att en eller flera elever använder droger har skolan ett pedagogiskt ansvar, och reglerna om samverkan betyder att föräldrarna bör meddelas, åtminstone om det gäller yngre elever. Eleverna kan också erbjudas, men inte påtvingas, behandling inom skolhälsovården.

Skolan har också en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden. En polisanmälan kan också göras, men detta måste bedömas från fall till fall och utifrån sekretessen.

Vill du fortsätta läsa? Expert Lars Cleveskölds gedigna och pedagogiska analys finns i JP Skolnet. Skaffa ett gratis testkonto här!

Publicerad 22 nov 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy