Vad händer med inarbetade LAS-dagar vid egen uppsägning?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_inarbetade_las_dagar_16x9.jpg

Fråga


Vad händer med inarbetade LAS-dagar vid egen uppsägning? Enligt arbetsgivaren så har en tidigare anställd som sade upp sig själv rätt till en tillsvidareanställning direkt om han eller hon får något arbete hos arbetsgivaren, då personen har de inarbetade dagarna som krävs i form av allmän visstidsanställning och anställning som vikare. Är det verkligen så att man behåller dessa dagar vid egen uppsägning?

Svar


LAS-dagar är en term som betecknar hur många dagar som en person har varit anställd hos en arbetsgivare. Hur anställningstiden ska beräknas regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Vid beräkningen räknas all tid då det funnits ett anställningsförhållande mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, det spelar alltså ingen roll om arbetstagaren varit anställd på deltid eller till och med varit ledig under sin anställningstid. Dagar som arbetstagaren varit sjukskriven, föräldraledig, studieledig eller haft semester räknas alla in i beräkningen.

Enligt LAS regler om tidsbegränsade anställningar så kan både vikariat och allmän visstidsanställning konverteras till tillsvidareanställning enligt omvandlingsregeln i 5 a § LAS. Detta bli aktuellt om en arbetstagare varit anställd i mer än två år (731 dagar) under en femårsperiod eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

5 a § LAS är semidispositiv vilket innebär att det står arbetsmarknadens parter fritt att stifta kollektivavtal om att ändra eller komplettera regelns innehåll, 2 § 3 st. LAS. Inom exempelvis den kommunala sektorn har man, liksom inom andra avtalsområden, valt att reglera situationen då vikariat och allmänna visstidsanställningar kombineras.

Kan man spara LAS-dagar vid egen uppsägning?

Det finns inget som säger att den tid som kvalificerat till en första omvandling i och med denna skulle ha förbrukats och inte kunna ligga till grund för ännu en omvandling. Regeln i 5 a § LAS är tvärtom endast utformad som en enkel beräkningsregel som enligt sin formulering är tillämplig även om arbetstagaren haft en tillsvidareanställning under den period som utgör ram för bedömningen.

En arbetsgivare som återanställer någon som tidigare fått sitt vikariat eller allmänna visstidsanställning omvandlad bör tänka på att hon eller han kan ha rätt till en tillsvidareanställning omgående, eftersom den anställde behåller sin anställningstid vid egen uppsägning, det vill säga LAS-dagarna. Denna situation kan liknas vid återanställning av någon som är nära att uppfylla kravet på två års anställningstid, men att någon tidigare omvandling inte har hunnit ske.

Frågan är besvarad av jurist Emma Wallin, redaktör för JP Arbetsmiljönet och JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 8 apr 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023