Vad gäller när en arbetstagare är schemalagd på olika arbetsplatser?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Schemalagd_pa_olika_arbetsplatser_ny_16x9.jpg

Fråga


Vi har medarbetare som arbetar på flera ställen i kommunen, till exempel lärare, kuratorer som är schemalagda på flera skolor. Vad jag förstått kan man bara ha EN arbetsplats inom samma arbetsgivare. Så min fråga är: Vad gäller beträffande resorna mellan dessa schemalagda arbetsställen, varifrån får man km-ersättning, färdtid etcetera om man till exempel kör direkt från sin bostad till den arbetsplats som inte är huvudarbetsstället?

Svar


Det stämmer att en arbetstagare bara kan ha en ordinarie arbetsplats, eller ”tjänsteställe” som det kallas i lagen. Det är en skatterättslig bedömning och huvudregeln är att tjänstestället är den plats där arbetstagaren utför huvuddelen av sitt arbete, se 12 kap. 8 § inkomstskattelagen. Om arbetsplatsen hela tiden växlar är det istället den plats där arbetstagaren hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som är tjänstestället. Undantagsvis kan även bostaden betraktas som tjänsteställe, till exempel för byggnadsarbetare som arbetar en begränsad tid på varje plats.

Skatteverket gör en bedömning av de faktiska förhållandena i den enskilda situationen. Vad som ska betraktas som en arbetstagares ordinarie arbetsplats är alltså inte något som arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om.

Var arbetstagaren anses ha sin ordinarie arbetsplats avgör sedan till exempel vad som ska anses utgöra en tjänsteresa.

När det gäller ersättning för resor och restid regleras det normalt i kollektivavtal.

Frågan är besvarad av jurist Jessica Deinoff, redaktör och rådgivare inom arbetslivsområdet.

Vill du ta del av fler frågor och svar inom arbetslivsområdet?


Prova då våra informationstjänster JP Arbetsmiljönet och JP Arbetsrättsnet. Som användare av tjänsterna får du bland annat tillgång till en kostnadsfri frågeservice. Du kan både ställa dina egna frågor och ta del av andras. 

Publicerad 1 feb 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023