Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Utredningen En moderniserad arbetsrätt har presenterats

arbetsliv_Utredningen_En_moderniserad_arbetsratt_har_presenterats_16x9.jpg

Regeringens särskilde utredare Gudmund Toijer har presenterat utredningen En moderniserad arbetsrätt. Utredningen tillsattes för att föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Utredningen har haft i uppdrag att ta fram förslag som utökar undantagen från turordningsreglerna och som stärker arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens kompetensutveckling och omställningdförmåga. I uppdraget låg också att föreslå ändringar som innebär lägre kostnader vid uppsägningar i mindre företag och att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för arbetstagare med olika anställningsvillkor. 

Utredningen föreslår bland annat:

 • Ändrade turordningsregler vid uppsägning – Alla arbetsgivare, oavsett storlek, ska kunna undanta fem personer från turordningslistan. Det föreslås också att facken inte ska kunna begära sammanslagning av driftsenheter, att arbetsgivaren ska få bestämma vem som ges företräde om arbetstagare har lika lång anställningstid och att arbetsgivaren inte ska behöva acceptera viss upplärningstid vid bedömningen av om en arbetstagare kan omplaceras. 

 • Arbetsgivarens ansvar för arbetstagarnas kompetensutveckling skärps – En skyldighet att erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare som varit anställda längre än sex månader. Arbetstagaren ska ha rätt till skadestånd om arbetsgivaren inte uppfyller sitt ansvar. Arbetsgivaren får också en utökad informationsskyldighet gällande den kompetensutveckling som erbjudits.

 • Lägre och mer förutsägbara kostnader vid uppsägning – Uppsägningar ska gälla omedelbart, en arbetstagare som yrkat på ogiltigförklaring av en uppsägning ska alltså inte ha rätt att behålla sin anställning i väntan på att tvisten avgörs. Om arbetsgivaren har färre än 15 anställda ska en uppsägning inte kunna ogiltigförklaras om den skett i strid med LAS, arbetstagaren ska endast kunna få skadestånd. Skadeståndet till arbetstagare i dessa fall höjs dock till minst åtta månadslöner. 

 • Balansen mellan olika anställningsformer – Allmänt visstidsanställda ska ges företräde till en återanställning efter nio månader under en treårsperiod, istället för efter tolv månader. När arbetstagaren kvalificerat sig till återanställning ska den också ha företräde till lediga tillsvidare- och provanställningar under visstidsanställningen. 

 • En i huvudsak semidispositiv reglering – Huvuddelen av de förslag till ny och ändrad reglering som utredningen lägger fram föreslås vara semidispositiv, det vill säga det ska vara möjligt att avvika från regleringen genom kollektivavtal som har slutits på viss nivå. 

  Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

  I vår informationstjänst JP Arbetsrättsnet kan du följa detta fortsättningsvis. Testa tjänsten kostnadsfritt!

  Publicerad 2 jun 2020

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

  Se vår integritetspolicy