Stopp för hyvling och snabbare väg till tillsvidareanställning för SMS-jobbare

Att erbjuda lägre arbetstidsmått vid arbetsbrist ska inte ses som ett skäligt omplaceringserbjudande och de med intermittenta anställningar ska snabbare kunna få tillsvidareanställning. Det är huvudförslagen i den nya statliga utredningen ”Tid för trygghet”.

arbetsliv_Stopp_for_hyvling_och_snabbare_vag_till_tillsvidareanstallning_for_SMS-jobbare_16x9_ny.jpg

Hyvling


Ett av förslagen handlar om så kallad hyvling av arbetstid. Det vill säga att arbetsgivaren i samband med arbetsbrist ”omplacerar” arbetstagare till ett lägre arbetstidsmått.

Utredarna föreslår att ett omplaceringserbjudande som enbart innebär lägre arbetstidsmått inte ska ses som skäligt. Att tacka nej till ett erbjudande om lägre arbetstidsmått ska inte innebära att det finns saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren behöver istället gå vidare till uppsägning i turordning. Det ska dock fortfarande vara möjligt för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om ändrad arbetstid i samband med arbetsbrist.

Intermittenta anställningar


En intermittent anställning har i samhällsdebatten till exempel kallats behovsanställning, timanställning, ring och spring eller sms-anställning, och är en form av tidsbegränsad anställning. I LAS finns det ett antal regler som berör arbetstagare med tidsbegränsad anställning och därmed också arbetstagare med intermittenta anställningar, till exempel reglerna om omvandling till tillsvidareanställning.

Det speciella för arbetstagare med intermittenta anställningar är att de i regel är inne och arbetar kortare pass eller perioder och därför kan det vara extra svårt för just dem att komma upp i de tidsgränser som skyddsreglerna i LAS ställer upp. Det kan också vara svårare för dem att veta när en tidsgräns har uppnåtts.

För arbetstagare med intermittenta anställningar kan det alltså vara väldigt svårt att nå upp till kvalifikationstiden för omvandling till tillsvidareanställning. Därför föreslår utredarna att tiden mellan upprepade korta anställningar i vissa fall ska räknas som anställningstid vid tillämpningen av LAS. Denna nya regel ska tillämpas när arbetstagaren arbetar vid fler än två tillfällen under en period av 30 dagar. Regeln ska användas på situationer där anställningstid för tidsbegränsat anställda beräknas i LAS.

Utredningen föreslår att de nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2021.

Senast uppdaterad 19 feb 2019

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
  • Är du chef och har personalansvar eller jobbar du med HR-frågor inom offentlig sektor, och vill lära dig med om praktiskt dataskyddsarbete inom kommunledning eller förvaltning är det här en kurs för dig.

    Helsingborg 1-dagskurs Kursledare: Laura Gashi, Emma Svärd
  • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Susanne Strand, Jessica Deinoff

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området