Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Statligt stöd

Det kan uppstå situationer då en kommun till exempel ska sälja mark, lämna bidrag eller bevilja avdrag för vissa åtgärder åt företag. Gemensamt för dessa typfall är att staten, kommunen eller landstinget gynnar en verksamhet genom att lämna statligt stöd.

Vilka attribut måste ett bidrag ha för att kunna sägas vara ett statligt stöd?

  1. Stödet utgör offentliga medel och ges av stat, kommun eller landsting,
  2. stödet påverkar eller hotar att påverka konkurrensen,
  3. stödet gynnar vissa företag eller viss produktion och
  4. stödet påverkar handeln.

Om dessa fyra punkter är uppfyllda så kan det bedömas som statligt stöd vilket är ett gynnande som inte utan vidare kan överses. Reglerna om statligt stöd syftar till att undvika att konkurrensen inom EU manipuleras eller rubbas genom att kommuner eller myndigheter till exempel lämnar bidrag eller vidtar åtgärder som är till fördel för en viss aktör. Reglerna omfattar åtgärder som direkt eller indirekt gynnar företag eller aktörer. Direkt stöd kan bland annat vara finansiella medel som ges till utbyggnad av projekt för att stimulera verksamhetsnäringen. Indirekt stöd är när en kommun säljer mark till underpris till en aktör som vill bebygga marken eller genom att befria ett företag från vissa avgifter eller bevilja förmånliga lånevillkor.

Bestämmelserna om statsstöd finns i artiklarna 107-109 i EU:s funktionsfördrag. I den svenska lagstiftningen finns bestämmelser i lagen om otillåtet statligt stöd samt kommunallagen. Alla offentliga myndigheter berörs av dessa regler, vilket i praktiken innebär att en kommun måste bedöma om en åtgärd kan ses som ett statligt stöd och om den är lämpligt. Om det inte följer av undantagsbestämmelser så måste stödet godkännas av EU-kommissionen.

Varför är det så noga att bidrag inte lämnas till projekt runt om i landet? Det beror på bevarandet av naturliga marknadskrafter. Om ett byggföretag får förmånliga villkor av en kommun för att bygga ett bostadshus så kan det påverka företagets konkurrenter, vilket strider mot principen om en effektiv marknad. Det är också opassande om en kommun som förvaltar offentliga medel påverkar ekonomiska relationer mellan stat och företag.

Påverkas er verksamhet av ny EU-lagstiftning och den europarättsliga debatten? Upptäck JP EUnet som bland annat erbjuder en omfattande informationsbevakning. Du kan även ansöka om ett kostnadsfritt testkonto

Publicerad 2 feb 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

EU-domstolen har till slut svarat på Landesgericht Berlins frågor rörande användningen av så kallad EncroChat-bevisning. Vår expert Hans Sundberg går i denna analys igenom avgörandet.

4 jun 2024

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker.

12 apr 2021