Statens suicidförebyggande arbete är i stort behov av utveckling

Varje år väljer över tusen personer att begå självmord i Sverige. Fler myndigheter behöver involveras och ansvariga statliga myndigheter behöver utveckla det suicidpreventiva arbetet på flera olika områden, enligt Riksrevisionens granskning.

Statens suicidförebyggande arbete är i stort behov av utveckling.jpg

Det statliga suicidpreventiva arbetet har granskats av Riksrevisionen, vilka konstaterar att det finns ett stort utvecklingsbehov. 2008 fattade riksdagen beslut om en övergripande vision och ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Det dröjde ända till 2020 innan regeringen tog initiativ för en kraftig förstärkning i arbetet. 

Det saknas enhetlig nationell hantering av samtal till 112 rörande hot om suicid vilket leder till att det hanteras olika i landet. Även skolmyndigheten saknar uppdrag om suicidprevention. Trafikverkets insatser för att halvera antalet omkomna (i huvudsak självmord) på statliga järnvägar har inte heller resulterat i någon minskning.

Ansvariga statliga myndigheter behöver bidra till konkreta och tillgängliga kunskapsstöd. Syftet med att involvera fler statliga myndigheter är att det ska leda till en positiv utveckling av det suicidförebyggande arbetet.

Publicerad 21 okt 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Nyheter

Den 29 mars 2021 la regeringen fram ett förslag till nya regler för tobaksfria nikotinprodukter genom SOU 2021:22. JP Infonets expert Katarina Ladenfors analyserar förslaget.

26 nov 2021

JO beslutar att det är fel av socialnämnden att begära ut mammans hela patientjournal vid barnutredning.

19 nov 2021

Utredare har fått i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

19 nov 2021