Regeringen föreslår en ny kommunallag

Regeringen har lämnat in en remiss till Lagrådet där de föreslår en ny kommunallag. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför.

- Ett stabilt och modernt ramverk för den kommunala sektorn är nödvändigt för att kommuner och landsting ska kunna hantera de utmaningar de ställs inför, säger civilminister Ardalan Shekarabi.


Regeringens förslag innebär bland annat att den nya kommunallagen får en ny struktur

I den nya lagen har språket uppdaterats och förtydligats och innehållet har fått en delvis ny struktur. Dessutom innebär förslaget bland annat att:

  • fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade möjligheter att styra organisationen.
  • det tydliggörs att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- och landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga.
  • varje kommun och landsting ska ha en högsta beslutande tjänsteman som ska vara underställd styrelsen.
  • den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad.
  • det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium.
  • de sakkunniga revisionsbiträdenas roll stärks
  • kommunala beslut som inte kan rättas ska som huvudregel inte verkställas innan de fått laga kraft.

Den nya kommunallagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, innebär inte några grundläggande förändringar för organisationsfriheten eller vilka befogenheter kommuner och landsting har.

Med JP Förvaltningsnet håller du dig alltid uppdaterad på det förvaltningsrättsliga området.

Senast uppdaterad 17 feb 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar