Logga in

Glömt ditt lösenord?

Pilotområden blir nationell högspecialiserad vård

Nu har Socialstyrelsen tagit de första besluten om nationell högspecialiserad vård. Dessa rör viss vård vid endometrios, viss vård vid trofoblastsjukdom och den kirurgiska åtgärden EXIT. I september kommer regionerna ges möjlighet att ansöka om tillstånd för att bedriva vården.

 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård. Dessa koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Det handlar om komplex och sällan förekommande vård som kräver multidisciplinär kompetens och viss volym för att säkra kompetens och utveckling.

Tre pilotområden – viss vård vid endometrios, viss vård inom området trofoblastsjukdomar och den kirurgiska åtgärden ex utero intrapartum treatment (EXIT) – har utretts av sakkunniga experter. Deras förslag om koncentration har sedan skickats på remiss under våren, och ärendena har därefter även varit uppe för beredning. Mot bakgrund av det som framkommit har nu Socialstyrelsen fattat beslut om att de tre pilotområdena blir tillståndspliktig nationell högspecialiserad vård.

Endometrios

När det gäller endometrios koncentreras nu viss kirurgi till fem enheter i Sverige. I dag utförs dessa ingrepp på 20–30 kliniker. 

Trofoblastsjukdomar

Trofoblastsjukdomar är ett samlingsnamn för tumörer som kan uppstå i samband med graviditet. Enligt beslutet kommer en stor del av diagnostik och monitorering att koncentreras till en nationell enhet. 

EXIT

Den ovanliga kirurgiska åtgärden EXIT – en avancerad form av kejsarsnitt som utförs för att säkerställa fri luftväg hos fostret – kommer att koncentreras till en enhet. 

Ansökan om tillstånd

Under september kommer Socialstyrelsen att utlysa möjligheten för regionerna att ansöka om att få bedriva den aktuella vården. Därefter fattar nämnden för nationell högspecialiserad vård beslut om vilka regioner som får uppdraget.

Publicerad 9 sep 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy