Nya lagförslag inom socialrätten – våren 2017

Under våren kommer en rad lagförslag i form av propositioner. Regeringen har nu släppt hela propositionslistan. Förslagen kommer att behandlas i riksdagen under 2017. 

 

Följande propositioner är inplanerade under våren:

  • Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
  • Ny funktionshinderspolitik 2017 och framåt
  • Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
  • Vissa socialförsäkringsfrågor
  • Barnkonventionen blir svensk lag
  • Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

 Håll dig uppdaterad inom de senaste lagändringarna på socialrättens område – testa JP Socialnet idag. Med JP Webbkurser får du de senaste lag- och praxisuppdateringarna fyra gånger per år. Läs mer om JP Webbkurs Social här

Senast uppdaterad 18 jan 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området