Nya lagförslag inom socialrätten – våren 2017

Under våren kommer en rad lagförslag i form av propositioner. Regeringen har nu släppt hela propositionslistan. Förslagen kommer att behandlas i riksdagen under 2017. 

 

Följande propositioner är inplanerade under våren:

  • Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
  • Ny funktionshinderspolitik 2017 och framåt
  • Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
  • Vissa socialförsäkringsfrågor
  • Barnkonventionen blir svensk lag
  • Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

 Håll dig uppdaterad inom de senaste lagändringarna på socialrättens område – testa JP Socialnet idag. Med JP Webbkurser får du de senaste lag- och praxisuppdateringarna fyra gånger per år. Läs mer om JP Webbkurs Social här

Senast uppdaterad 18 jan 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar