Nya lagändringar på socialområdet

Riksdagen har nyligen sagt ja till flera lagförslag som rör socialområdet. Här kan du läsa om vad lagändringarna innebär.

 

Äldre personer ska få hemtjänst utan behovsprövning

Från den 1 juli 2018 ska kommuner kunna erbjuda hemtjänst till äldre utan att först göra en behovsprövning. Syftet med lagändringen är dels att kommuner ska få en möjlighet att låta äldre personer få hjälp av äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare, men också att öka möjligheten för äldre att själva vara med och bestämma.

Större möjligheter för samverkan mellan kommuner

Från den 1 juli 2018 ska kommuner och landsting få möjlighet att komma överens med andra kommuner eller landsting om att de ska utföra vissa uppgifter åt dem. Det kallas för avtalssamverkan. I dag kan kommuner och landsting samarbeta genom att bland annat utse en gemensam nämnd, men det kan vara en tidskrävande process med mycket administration. Ett syfte med den nya lagändringen är att det blir enklare för kommunerna och landstingen att samarbeta. 

Ökad rättssäkerhet på särskilda ungdomshem och LVM-hem

Från den 1 oktober 2018 införs nya regler för att öka rättssäkerheten, delaktigheten och säkerheten för barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem eller är intagna på LVM-hem. Bland annat ska ett vittne närvara när en kroppsvisitation görs vid ett särskilt ungdomshem eller LVM-hem. Den maximala tiden för hur länge barn och unga får hållas i avskildhet kortas ned från nuvarande 24 timmar till maximalt 4 timmar. Rumsvisitationer ska bara få genomföras för att söka efter föremål som den som vårdas inte får ha och ett vittne ska närvara. 

En ny lag om förbud mot innehav av berusningsmedel vid hem för vård eller boende införs också. Den innebär att privata HVB-hem får samma möjlighet att besluta om förbud mot otillåtna medel och föremål som ett HVB-hem som drivs av ett landsting eller en kommun.

Beslutsstöd för dig som arbetar inom 
socialtjänsten

Läs mer om JP Socialnet här

Publicerad 7 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

10 jun 2022

Från och med den 1 juni 2022 gäller inte längre Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. 

9 jun 2022

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

9 jun 2022