Nya lagändringar på socialområdet

Riksdagen har nyligen sagt ja till flera lagförslag som rör socialområdet. Här kan du läsa om vad lagändringarna innebär.

 

Äldre personer ska få hemtjänst utan behovsprövning

Från den 1 juli 2018 ska kommuner kunna erbjuda hemtjänst till äldre utan att först göra en behovsprövning. Syftet med lagändringen är dels att kommuner ska få en möjlighet att låta äldre personer få hjälp av äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare, men också att öka möjligheten för äldre att själva vara med och bestämma.

Större möjligheter för samverkan mellan kommuner

Från den 1 juli 2018 ska kommuner och landsting få möjlighet att komma överens med andra kommuner eller landsting om att de ska utföra vissa uppgifter åt dem. Det kallas för avtalssamverkan. I dag kan kommuner och landsting samarbeta genom att bland annat utse en gemensam nämnd, men det kan vara en tidskrävande process med mycket administration. Ett syfte med den nya lagändringen är att det blir enklare för kommunerna och landstingen att samarbeta. 

Ökad rättssäkerhet på särskilda ungdomshem och LVM-hem

Från den 1 oktober 2018 införs nya regler för att öka rättssäkerheten, delaktigheten och säkerheten för barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem eller är intagna på LVM-hem. Bland annat ska ett vittne närvara när en kroppsvisitation görs vid ett särskilt ungdomshem eller LVM-hem. Den maximala tiden för hur länge barn och unga får hållas i avskildhet kortas ned från nuvarande 24 timmar till maximalt 4 timmar. Rumsvisitationer ska bara få genomföras för att söka efter föremål som den som vårdas inte får ha och ett vittne ska närvara. 

En ny lag om förbud mot innehav av berusningsmedel vid hem för vård eller boende införs också. Den innebär att privata HVB-hem får samma möjlighet att besluta om förbud mot otillåtna medel och föremål som ett HVB-hem som drivs av ett landsting eller en kommun.

Beslutsstöd för dig som arbetar inom 
socialtjänsten

Läs mer om JP Socialnet här

Publicerad 7 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Familjerätten i kommunen
LVU i praktiken

Tjänster

Nyheter

Det kommer kammarrätten fram till i ett mål om ekonomiskt bistånd.

18 apr 2023

Regeringen har beslutat att starta en utredning om språkkrav för att stärka patientsäkerhet och öka tryggheten.

18 apr 2023

Socialstyrelsens årliga lägesrapport för individ- och familjeomsorg visar att över 50 000 barn lever i familjer med långvarigt bistånd.

18 apr 2023