Ny kommunallag och förvaltningslag 2018

Nu har regeringens arbete med den nya kommunallagen och förvaltningslagen gått ett steg framåt. Båda utredningarna har nu lämnats som lagrådsremisser till Lagrådet.

I den nya kommunallagen har språket uppdaterats. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför. Dessutom innebär förslaget bland annat att fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade möjligheter att styra organisationen.


Regeringen har lämnat in lagrådsremisser på ny förvaltningslag och kommunallag

I den nya förvaltningslagen föreslås att allmänna förvaltningsrättsliga principer som utvecklats i praxis ska slås fast i uttryckliga bestämmelser. Detta innebär att den enskilde får ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning och att lagen blir mer lättillgänglig. Regeringen föreslår också ändringar i förvaltningsprocesslagen och lagen om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.

Den nya kommunallagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018 och den nya förvaltningslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Vill du hålla dig uppdaterad på det förvaltningsrättsliga området? I JP Förvaltningsnet kan du göra din egen nyhetsbevakning och varje vecka får du nyhetsbrev med de senaste domarna samt aktuella lagar och regler. Testa JP Förvaltningsnet gratis!

Senast uppdaterad 28 feb 2017

Mer om Offentlig förvaltning

Utbildningar

 • Kurs - Kommunala aktiebolag
  Offentlig förvaltning

  Kursen innehåller en gedigen genomgång av kommunala aktiebolag i gränslandet mellan allmän förvaltningsrätt och civilrätten. Innehållet riktar sig till tjänstemän och jurister i kommuner och bolag samt advokater m.fl.

  Stockholm Föreläsare: Patrik Kastberg
 • Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och är uppdaterad med nya förvaltningslag m.m. Viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

  Stockholm Föreläsare: Malen Wallén
 • Under kursen ger vår expert i offentlig rätt Natalie Glotz Stade inledningsvis en genomgång av den nya förvaltningslagen. Utöver detta får du en gedigen genomgång av övriga regler som styr dig i ditt arbete som tjänsteman inom offentlig sektor.

  Stockholm Föreläsare: Natalie Glotz Stade