Logga in

Glömt ditt lösenord?

Ny kommunallag och förvaltningslag 2018

Nu har regeringens arbete med den nya kommunallagen och förvaltningslagen gått ett steg framåt. Båda utredningarna har nu lämnats som lagrådsremisser till Lagrådet.

I den nya kommunallagen har språket uppdaterats. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför. Dessutom innebär förslaget bland annat att fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade möjligheter att styra organisationen.


Regeringen har lämnat in lagrådsremisser på ny förvaltningslag och kommunallag

I den nya förvaltningslagen föreslås att allmänna förvaltningsrättsliga principer som utvecklats i praxis ska slås fast i uttryckliga bestämmelser. Detta innebär att den enskilde får ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning och att lagen blir mer lättillgänglig. Regeringen föreslår också ändringar i förvaltningsprocesslagen och lagen om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.

Den nya kommunallagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018 och den nya förvaltningslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Vill du hålla dig uppdaterad på det förvaltningsrättsliga området? I JP Förvaltningsnet kan du göra din egen nyhetsbevakning och varje vecka får du nyhetsbrev med de senaste domarna samt aktuella lagar och regler. Testa JP Förvaltningsnet gratis!

Publicerad 28 feb 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024

För första gången på 20 år minskar valdeltagandet bland unga i åldrarna 18–24 år. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  

11 apr 2024