Ny kommunallag och förvaltningslag 2018 - JP Infonet

Ny kommunallag och förvaltningslag 2018

Nu har regeringens arbete med den nya kommunallagen och förvaltningslagen gått ett steg framåt. Båda utredningarna har nu lämnats som lagrådsremisser till Lagrådet.

I den nya kommunallagen har språket uppdaterats. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför. Dessutom innebär förslaget bland annat att fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade möjligheter att styra organisationen.


Regeringen har lämnat in lagrådsremisser på ny förvaltningslag och kommunallag

I den nya förvaltningslagen föreslås att allmänna förvaltningsrättsliga principer som utvecklats i praxis ska slås fast i uttryckliga bestämmelser. Detta innebär att den enskilde får ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning och att lagen blir mer lättillgänglig. Regeringen föreslår också ändringar i förvaltningsprocesslagen och lagen om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.

Den nya kommunallagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018 och den nya förvaltningslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Vill du hålla dig uppdaterad på det förvaltningsrättsliga området? I JP Förvaltningsnet kan du göra din egen nyhetsbevakning och varje vecka får du nyhetsbrev med de senaste domarna samt aktuella lagar och regler. Testa JP Förvaltningsnet gratis!

Senast uppdaterad 28 feb 2017

Mer om Offentlig förvaltning
Utbildningar
 • Under denna kurs går vi igenom de legala ramarna för ett markanvisningsavtal samt vilka villkor som kan eller bör finnas med i ett avtal.     

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Tomas Vesterlin
 • Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och är uppdaterad med nya förvaltningslag m.m. Viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,8)
  Föreläsare: Malen Wallén
 • Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar, vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågorna om sekretess.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Malen Wallén

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området