Ny kommunallag och förvaltningslag 2018

Nu har regeringens arbete med den nya kommunallagen och förvaltningslagen gått ett steg framåt. Båda utredningarna har nu lämnats som lagrådsremisser till Lagrådet.

I den nya kommunallagen har språket uppdaterats. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför. Dessutom innebär förslaget bland annat att fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade möjligheter att styra organisationen.


Regeringen har lämnat in lagrådsremisser på ny förvaltningslag och kommunallag

I den nya förvaltningslagen föreslås att allmänna förvaltningsrättsliga principer som utvecklats i praxis ska slås fast i uttryckliga bestämmelser. Detta innebär att den enskilde får ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning och att lagen blir mer lättillgänglig. Regeringen föreslår också ändringar i förvaltningsprocesslagen och lagen om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.

Den nya kommunallagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018 och den nya förvaltningslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Vill du hålla dig uppdaterad på det förvaltningsrättsliga området? I JP Förvaltningsnet kan du göra din egen nyhetsbevakning och varje vecka får du nyhetsbrev med de senaste domarna samt aktuella lagar och regler. Testa JP Förvaltningsnet gratis!

Senast uppdaterad 28 feb 2017

Mer om Offentlig förvaltning
Utbildningar
 • Denna kurs om sekretess inom hälso- och sjukvården behandlar bland annat frågan om inre sekretess, tillgång till patientuppgifter, undantag från sekretess och utlämning av journaler. Kursen leds av en läkare och en jurist vilket förser deltagarna med en unik kombination av teoretiska och praktiska exempel.   

  Stockholm Föreläsare: Linda Larsson, Hans Adler
 • Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar, vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågorna om sekretess.

  Stockholm
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Malen Wallén
 • Kurs - Kommunen och juridiken
  Offentlig förvaltning

  Uppdaterad kurs! Kursen behandlar kommunens allmänna kompetens, nämndernas roller och ansvar samt delegations- och jävsreglerna och är uppdaterad med ny förvaltnings- och kommunallag.

  Stockholm
  Omdöme om kursen (4)
  Föreläsare: Christer Hjert