Ny lagkommentar av Anders Bengtsson, Carin Jahn och Gustaf Wall

Den nya lagkommentaren erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av förvaltningsprocesslagens bestämmelser. Lagen reglerar rättegångsförfarandet och handläggningen i förvaltningsdomstolarna. Författare till kommentaren är Anders Bengtsson, Chefsrådman på Mark- och miljödomstolen i Växjö, Carin Jahn, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm och Gustaf Wall, Jur. dr och universitetsadjunkt verksam vid Uppsala universitet.

Lagkommentaren finns i digitalt format och användaren kommer enkelt åt den online. Den baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis. I anknytning till varje paragraf finner du det relaterade materialet enkelt via länkar. Då kommentaren finns online uppdateras den ständigt och speglar alltid gällande rätt. 

Lagen är en mycket smidig men samtidigt rättssäker processlag som har stor betydelse även utanför förvaltningsdomstolarna. En mycket stor del av de frågor som avgörs i svenska domstolar görs med den i ryggen. Även ärendelagen, som mark- och miljödomstolarna numera tillämpar i en stor del av sina mål, har hämtat det mesta av sitt innehåll från lagen. Även om lagen är lätt att navigera så uppkommer ofta tolkningsfrågor och för tillämparen är det därför viktigt att ha tillgång till en lättillgänglig kommentar.

– Genom att under många år ha jobbat praktiskt med förvaltningsrättsliga frågor, mestadels i myndighet och i domstolar, så har jag en ganska klar bild av vad jag själv efterfrågar och tror att många andra tillämpare också är ute efter. Därför är det intressant att ge sig på en av de mer grundläggande lagstiftningarna för att ge ingångar och manövrera kring en del tolkningsfrågor, säger Anders Bengtsson.

Carin Jahn hoppas att kommentaren ska komma till nytta för alla de som processar i förvaltningsdomstol, såväl offentliga tjänstemän som jurister och enskilda personer.

– Det har varit kul att dyka ner lite djupare i paragraferna och försöka förklara vad det som står där betyder, så att även den som inte är juridiskt insatt ska kunna förstå, säger Carin Jahn.

Senast uppdaterad 22 maj 2015

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar