Nationell läkemedelslista från 1 juni 2020

Nationella läkemedelslistan ska bli en rikstäckande informationskälla för vården, omsorgen, apoteken och patienten. Syftet med listan är att alla parter ska få tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel.

 

Samlad bild av patienters medicinering är nödvändig

De som arbetar inom vård, omsorg och apotek behöver en samlad och aktuell bild av en patients medicinering för att kunna ge god och säker vård. Men trots att Sverige har störst andel e-recept av alla länder har till exempel läkare inte fullständig information om vilka läkemedel en patient har fått utskrivna på recept. Det gör att kvaliteten inom vården påverkas och patientsäkerheten blir lidande.

Nationella läkemedelslistan ska ge en samlad bild

Den nationella läkemedelslistan är tänkt att hjälpa till med just detta och resultera i en högre patientsäkerhet, effektivare arbetsprocesser, bättre uppföljning och en mindre risk för missbruk och manipulation. Nationella läkemedelslistan ska ge en och samma bild av patientens läkemedelsbehandlingar till vård, omsorg, apotek och patienten själv, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. 

Den nya lagen börjar gälla den 1 juni nästa år

Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 juni 2020. Då ska E-hälsomyndigheten vara klar med den tekniska lösningen och det ska vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig. Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan. 

Publicerad 21 okt 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Annika Pallvik Fransson har skrivit en ny lagkommentar till smittskyddslagen. Vi passade på att ställa några frågor till Annika om hennes arbete med kommentaren. Läs intervjun här!

11 jan 2023

Enligt HFD krävs det för att ha rätt till sjukpenning vid ett psykiatriskt tillstånd att det redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än uppgifter från den försäkrade.

22 dec 2022

Nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. I en ny promemoria lämnas därför förslag till en ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

12 dec 2022