Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ersätter betalningsansvarslagen

Från den 1 januari 2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den ersätter den så kallade betalningsansvarslagen, lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 

Med den nya lagen blir det tydligare att socialtjänsten måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård i god tid. Den slutna vården ska underrätta socialtjänsten inom 24 timmar från inskrivningen i sluten vård och då ska planeringen påbörjas. Kommunerna och landstingen kan komma överens om tidpunkten för kommunens betalningsansvar och vilka belopp som ska betalas. Om inga överenskommelser träffas gäller reglerna i lagen istället.

Den nya lagen innebär högre krav både på kommunen, slutenvården och primärvården:

  • Antalet så kallade fristdagar utan betalningsansvar för kommunen minskar.  

  • Krav ställs på slutenvården att påbörja planeringen för utskrivning redan när patienten skrivs in.

  • Landstingets öppenvård får en mer central roll i vårdplaneringen i samband med utskrivning och planering för fortsatt vård.

Den nya lagen ställer dessutom krav på att landstinget ska utföra vissa centrala uppgifter i processen, som att skicka ett inskrivningsmeddelande och en underrättelse om att patienten är utskrivningsklar, överföra information vid utskrivningen och kalla till en samordnad planering.

Kommunens betalningsansvar

För att betalningsansvaret ska övergå till kommunen krävs att kommunen har fått både ett inskrivningsmeddelande och ett meddelande om utskrivning. Om ingenting annat har bestämts inträder kommunens betalningsansvar tre kalenderdagar efter att den slutna vården har underrättat om att patienten är utskrivningsklar.

Vad bör kommunerna göra?

Kommunerna bör se till att det finns en form av beredskap vid utskrivning från slutenvården. Ändringen kommer att innebära att betalningsansvaret inträder betydligt snabbare än förut. Kommunernas betalningsansvar inträder oavsett om det är storhelger eller vanliga veckoslut.

Med den nya lagen behöver kommunerna ha en beredskap likt den som socialjouren har. Biståndshandläggare behöver vara i tjänst under veckans alla dagar och inte bara kontorstider under måndagar till fredagar. Om inte kommunerna tar hem sina invånare inom tre dagar innebär det en stor ekonomisk belastning.

Stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar inom socialtjänsten.

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar, ta del av lagkommentarer och analyser av hela rättsområdet. Läs mer om tjänsten för socialrätt här.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i socialrättens frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Behöver du ytterligare stöd finns våra konsulter till hands. Oavsett om det gäller exempelvis rättsutredningar, överklaganden, granskning av riktlinjer eller råd vid ansökan om tillstånd. Läs mer om vår konsultverksamhet här. 

Publicerad 29 sep 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy