Kommunala resursskolor fick nej i kammarrätten

Kammarrätten slår nu fast Skolinspektionens beslut att kommuner, till skillnad från fristående huvudmän, inte får bedriva resursskolor. Linköpings kommun kan nu komma att överklaga domen.


Kammarrätten säger nej till kommunala resursskolor


Kammarrätten slår nu fast Skolinspektionens beslut att kommuner, till skillnad från fristående huvudmän, inte får bedriva resursskolor. Linköpings kommun kan nu komma att överklaga domen.

I så kallade resursskolor är utbildningen begränsad till att gälla elever som har behov av särskit stöd. Linköping placerade ett 50-tal elever med mycket stora stödbehov i en skolenhet med en egen rektor. Skolinspektionen krävde dock att eleverna skulle skrivas in på en vanlig skola och få stöd i form av en särskild undervisningsgrupp istället, då de ansåg att det fanns en risk att eleverna aldrig kommer tillbaka till sina ordinarie skolor.

Linköping överklagade då beslutet och menade att skollagen tillåter fristående huvudmän att driva resursskolor och samma villkor då borde gälla för kommuner.

Kammarrätten i Stockholm har nu beslutat att kommunen inte får driva resursskolor. De fristående skolorna omfattas av en undantagsregel och har därför en annan möjlighet. En av kammarrättens ledamöter var dock inte enig och uttalade att kommunala och fristående huvudmän ska ha lika förutsättningar. Nu återstår det att se om Linköpings kommun väljer att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Vill du hålla dig uppdaterad inom skoljuridiska frågor? Ansök om ett kostnadsfritt testkonto för JP Skolnet.

Publicerad 20 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Efter indikationer på att barns rättigheter inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen nu en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen.

17 jan 2023

Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

16 jan 2023

Är kommunen skyldig att på något sätt ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen inte går som planerat? Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

11 jan 2023