Kommunala resursskolor fick nej i kammarrätten

Kammarrätten slår nu fast Skolinspektionens beslut att kommuner, till skillnad från fristående huvudmän, inte får bedriva resursskolor. Linköpings kommun kan nu komma att överklaga domen.


Kammarrätten säger nej till kommunala resursskolor


Kammarrätten slår nu fast Skolinspektionens beslut att kommuner, till skillnad från fristående huvudmän, inte får bedriva resursskolor. Linköpings kommun kan nu komma att överklaga domen.

I så kallade resursskolor är utbildningen begränsad till att gälla elever som har behov av särskit stöd. Linköping placerade ett 50-tal elever med mycket stora stödbehov i en skolenhet med en egen rektor. Skolinspektionen krävde dock att eleverna skulle skrivas in på en vanlig skola och få stöd i form av en särskild undervisningsgrupp istället, då de ansåg att det fanns en risk att eleverna aldrig kommer tillbaka till sina ordinarie skolor.

Linköping överklagade då beslutet och menade att skollagen tillåter fristående huvudmän att driva resursskolor och samma villkor då borde gälla för kommuner.

Kammarrätten i Stockholm har nu beslutat att kommunen inte får driva resursskolor. De fristående skolorna omfattas av en undantagsregel och har därför en annan möjlighet. En av kammarrättens ledamöter var dock inte enig och uttalade att kommunala och fristående huvudmän ska ha lika förutsättningar. Nu återstår det att se om Linköpings kommun väljer att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Vill du hålla dig uppdaterad inom skoljuridiska frågor? Ansök om ett kostnadsfritt testkonto för JP Skolnet.

Publicerad 20 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier.

9 maj 2022

En skola har fått tilläggsbelopp för en elev som inte kommer till skolan. Kommunen tycker inte att skolan gör tillräckligt för att vända elevens frånvaro till närvaro. Kan kommunen dra in tilläggsbeloppet? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

29 apr 2022

Kammarrätten bedömer att två kommuners beslut om förändringar i respektive kommuns skolverksamhet inte strider mot barnkonventionen.

29 apr 2022