Kan vår högstadieskola ta emot två asylsökande lärare från Libanon på språkpraktik?

Kan vi ta emot två asylsökande lärare från Libanon på språkpraktik på vår högstadieskola? De har inte någon möjlighet att visa något utdrag från ett belastningsregister.


Av skollagen (kravet på registerkontroll återfinns i 2 kap 31-33 §§ skollagen) framgår inte att några undantag kan göras från kravet.

Avseende praktikanter gäller kravet dock enbart för personer som tilldelas praktik och är:

 • lärarstudenter, 
 • deltar i kommunal vuxenutbildning eller 
 • deltar i någon annan programinsats om de deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Under förutsättning att de aktuella personerna faller inom någon av dessa kategorier får de inte erbjudas praktikplats utan ett registerutdrag. 

Frågan besvarades av jurist Ann Orrsten, 2015-05-25. 

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022