Kan vår högstadieskola ta emot två asylsökande lärare från Libanon på språkpraktik?

Kan vi ta emot två asylsökande lärare från Libanon på språkpraktik på vår högstadieskola? De har inte någon möjlighet att visa något utdrag från ett belastningsregister.


Av skollagen (kravet på registerkontroll återfinns i 2 kap 31-33 §§ skollagen) framgår inte att några undantag kan göras från kravet.

Avseende praktikanter gäller kravet dock enbart för personer som tilldelas praktik och är:

 • lärarstudenter, 
 • deltar i kommunal vuxenutbildning eller 
 • deltar i någon annan programinsats om de deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Under förutsättning att de aktuella personerna faller inom någon av dessa kategorier får de inte erbjudas praktikplats utan ett registerutdrag. 

Frågan besvarades av jurist Ann Orrsten, 2015-05-25. 

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 85,0 procent år 2022.

2 okt 2023

Vår skoljurist svarar på frågan här!

2 okt 2023

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023