Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kan mottagande av många nyanlända elever på kort tid vara ett skäl att neka en elev skolplacering?

Frågan har besvarats genom JP Skolnets kostnadsfria frågeservice. Svaret är aldrig en rekommendation till beslut i något enskilt fall.  

Fråga:
Vår kommun har tagit emot många nyanlända elever på kort tid. När har en skola rätt att neka mottagande av ny elev enligt 10 kap. 30 § skollagen? Kan mottagande av många nyanlända elever på kort tid vara ett skäl att säga nej?

Svar :
Utgångspunkten är att kommunen ska placera ett barn på den skolenhet som barnets vårdnadshavare önskar. Det finns tre stycken grunder för att neka ett barn den önskade grundskoleplaceringen: 

  1. Den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts (10 kap. 30 § första stycket skollagen).
  2. Den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (10 kap. 30 § andra stycket p. 1 skollagen).
  3. Det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero (10 kap. 30 § andra stycket p. 2 skollagen).

Kommunen har inte laglig grund att neka en elev önskad skolplacering av den anledningen att skolan har tagit emot många nyanlända elever, utan avslaget måste alltså göras med hänvisning till någon av de ovan nämnda grunderna. 

Att en specifik skolenhet inte har utrymme att ta emot ytterligare elever kan i vissa fall anses utgöra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. I ett beslut av Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) ansågs platsbristen utgöra sådana betydande svårigheter att kommunen kunde neka eleven önskad placering. I ett annat beslut från ÖKN var frågan om elevsammansättning på en skola (hög andel elever som asylsökande och en hög andel elever som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd vilket enligt kommunen innebar utmaningar) kunde innebära betydande svårigheter för kommunen. ÖKN bedömde att kommunen inte hade visat vad de betydande svårigheterna skulle bestå i och ändrade kommunens beslut på så vis att eleven fick plats på den önskade skolenheten.

Publicerad 18 maj 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy