Dyrt för landsting när uthyrning av vårdpersonal blir skattepliktigt

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar med domen HFD 2018 ref. 41 tidigare praxis och konstaterar att uthyrning av vårdpersonal från bemanningsföretag inte är sjukvård och därför inte längre ska undantas från mervärdesskatteplikten. Detta kan framöver leda till ökade kostnader för landsting som använder sig av mycket hyrpersonal.

sjukvard_uthyrning_av_vardpersonal_16x9.jpg

Kan bli ännu dyrare med hyrpersonal


Många landsting och vårdgivare har under de senaste åren kämpat för att hålla nere kostnaderna för hyrpersonal inom vården. Denna dom från Högsta förvaltningsdomstolen kan dock framöver leda till kostnadsökningar i form av fakturerad mervärdesskatt som landstingen måste stå för.

Det aktuella fallet – personaluthyrningstjänst eller sjukvårdstjänst?


Ett bemanningsföretag rekryterade och hyrde ut vårdpersonal till privata och offentliga vårdgivare. Bolaget ville veta om uthyrningen av läkare till en larmcentral omfattades av undantaget från skatteplikt för sjukvårdstjänster, eftersom den uthyrda personalen arbetade med sjukvård.

Både Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden anser att bolaget – i ljuset av det EU-rättsliga mervärdesskattedirektivet – tillhandahåller en personaluthyrningstjänst och inte en sjukvårdstjänst. Därför ska verksamheten inte vara undantagen från skatteplikt.

Väntar på ytterligare information från Skatteverket


Domen kom den 7 juni 2018 och är egentligen direkt tillämplig. Skatteverket håller dock fortfarande nu under hösten 2018 på med sin analys av domens konsekvenser och har därför meddelat att myndigheten inte på eget initiativ har börjat fatta beslut i enlighet med den ändrade synen. Det innebär att uthyrning av personal inom vårdsektorn fortfarande hanteras som om den omfattas av undantaget från skatteplikt – fram till att Skatteverket publicerar ett ställningstagande eller annan information.

Tillfälle att se över verksamheten


Landsting, uthyrningsföretag och övriga berörda aktörer har därför nu en viss övergångsperiod på sig att eventuellt lägga om sin budget, anpassa rutiner och omförhandla avtal kring hyrpersonal. Vi får se vad Skatteverket kommer fram till framöver.

Publicerad 3 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Annika Pallvik Fransson har skrivit en ny lagkommentar till smittskyddslagen. Vi passade på att ställa några frågor till Annika om hennes arbete med kommentaren. Läs intervjun här!

11 jan 2023

Enligt HFD krävs det för att ha rätt till sjukpenning vid ett psykiatriskt tillstånd att det redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än uppgifter från den försäkrade.

22 dec 2022

Nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. I en ny promemoria lämnas därför förslag till en ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

12 dec 2022