Logga in

Glömt ditt lösenord?

JP Infonet välkomnar Cecilia Grefve som ny medarbetare

Vi hälsar vår nya medarbetare Cecilia Grefve välkommen som Ledarskaps- och organisationsutvecklare till JP Infonet. Cecilia har en bakgrund som mångårig ledare inom kommunal verksamhet där hon varit en tongivande person och gjort avtryck i ett flertal kommuner. Hon kommer nu senast från ett uppdrag som regeringens nationella samordnare med uppdraget att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

Jörgen Palmberg och Cecilia Grefve

Hennes uppgift var där att driva på utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och unga får den hjälp och det stöd som de behöver. Inom ramen för uppdraget har Cecilia besökt närmare 50 kommuner och samtalat med flera tusentals medarbetare, chefer, politiker, fackliga företrädare, kommunrevisorer, företrädare ifrån civilsamhället och barnrättsorganisationer, företrädare ifrån olika myndigheter, universitet och högskolor och inte minst samtal med berörda barn och ungdomar i alla de kommuner som hon besökt. Hennes arbete resulterade i en slutrapport "Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid" som innehåller ett flertal konkreta förslag till förändring.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av JP Infonet och ser en framtid i mitt nya arbete som ledarskaps- och organisationsutvecklare i ett företag som för mig symboliserar hög kunskaps- och kvalitetsnivå. Jag har i hela mitt yrkesliv på olika sätt bidragit till att skapa goda förutsättningar och bra verksamheter inom offentlig sektor, den viljeinriktningen delar jag med JP Infonet. Vi delar en gemensam vision om att ständigt bidra till att förbättra och med JP Infonet som bas ser jag stora möjligheter att fortsätta att bidra till att utveckla och förändra i verksamheter och organisationer. JP Infonet har i mina tidigare arbeten varit ett naturligt kunskapsverktyg i olika förbättrande processer bl.a. inom socialtjänstens myndighetsutövning. Jag ser mitt nya arbete som en naturlig förlängning av mina tidigare offentliga uppdrag men också som en unik möjlighet att utifrån en modern kunskapsplattform ta med erfarenheterna ifrån mitt tidigare regeringsuppdrag samt mina ledarerfarenheter till alla delar inom socialtjänsten, säger Cecilia Grefve.

Tidigare uppdrag som Cecilia haft är till exempel socialdirektör i Jönköpings kommun, socialchef i Höör, där hon 2011 tilldelades Svensk Chefsförenings pris Stora Chefspriset. Hon har också varit chef för äldreomsorg, funktionshinderomsorg, kommunal hälso-och sjukvård och utbildning i Årjäng, Säffle, Bengtsfors och Kristianstad. 2013 och 2014 tog Dagens samhälle fram en lista på välfärdens 100 viktigaste kvinnor där Cecilia fanns med.

 

Hos JP Infonet kommer Cecilia Grefve att arbeta som ledarskaps- och organisationsutvecklare och i den rollen kunna bidra och stötta i det förändringsarbete som påbörjats i flertalet kommuner kopplat till hennes samordningsuppdrag. Hon kommer fungera som mentor till kommuner men även att hålla utbildningar och kompetenshöjande konferenser m.m. 

– JP Infonet har under lång tid känt ett behov av att bredda sin verksamhet till att också inkludera ledarskaps- och utvecklingsfrågor. Vi har idag en omfattande verksamhet inom juridisk rådgivning och stöter ofta på behov och önskemål vad gäller organisationsfrågor, verksamhetsutveckling, ledarskapsfrågor m.m. som vi hittills inte kunnat tillgodose. Nu kommer vi att på ett helt annat sätt kunna tillgodose även dessa önskemål. Jag känner mig mycket stolt och glad över att Cecilia valt att arbeta med oss och ser fram emot att vi tillsammans med Cecilia kan ge kommunerna ett ännu bättre stöd i sin verksamhetsutövning, säger Jörgen Palmberg, VD och grundare på JP Infonet.

Publicerad 16 apr 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024

För första gången på 20 år minskar valdeltagandet bland unga i åldrarna 18–24 år. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  

11 apr 2024

  SKR har publicerat resultaten av undersökningar om hur det går för kommuner i deras informationssäkerhetsarbete.  

8 apr 2024