Logga in

Glömt ditt lösenord?

Jätteloka, lupin och bisamråtta – har du koll på de invasiva arterna som ska rapporteras?

För att i tid stoppa invasiva växter och djur som orsakar allvarlig skada för ekosystemen är myndigheterna beroende av att allmänheten upptäcker och rapporterar fynd. Nu ska medlemmarna i den Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) hjälpa myndigheterna att engagera allmänheten i kampen mot invasiva arter.

Tidig upptäckt och snabb utrotning är en förutsättning för att få bukt med problemet med invasiva främmande djur och växter. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inleder nu ett informationssamarbete med de svenska IUCN-medlemmarna ArtDatabanken (SLU), Naturskyddsföreningen, Svenska jägareförbundet och Världsnaturfonden WWF för att få in fler inrapporteringar. Enligt en undersökning som Naturvårdsverket gjort så är det idag endast en knapp procent av befolkningen som någon gång rapporterat en invasiv art.

miljo_invasiva_arter16x9.jpg

– Vi behöver öka takten i det förebyggande arbetet mot invasiva främmande växter och djur och är mycket glada över att få hjälp av IUCN:s medlemmar. De når ut till många natur-, djur och växtintresserade människor som kan spana efter invasiva arter, säger Maria Widemo, chef för Artenheten på Naturvårdsverket. 

Det finns flera exempel på att inrapportering lett till snabba åtgärder. Nyligen ledde en inrapporterad upptäckt av en sibirisk jordekorre i Torup i Skåne till att djuret kunde avlivas bara en dag senare. Det var det första bekräftade fyndet av denna EU-listade art i Sverige. I somras upptäcktes den EU-listade sidenörten från Nordamerika i svensk natur. Tack vare att den rapporterades kunde alla kända bestånd av sidenörten i östra Skåne bekämpas till en låg kostnad. 

– Om vi inte agerar i tid riskerar det att bli både dyrt och svårt att stoppa spridningen och skadan på biologisk mångfald blir större. Ett exempel på hur det kan gå om man inget gör är den spanska skogssnigeln, säger Maria Widemo.

– Det bästa man kan göra om man hittar en växt eller ett djur som man tror är främmande och invasiv är att rapportera det till invasivaarter.nu eller till havochvatten.se/rappen för vattenlevande organismer, säger Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald (IPBES). De tränger undan de naturliga arterna och förändrar naturliga livsmiljöer – vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden.

Publicerad 23 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Havsbaserad vindkraft
Dagvattenjuridik

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024