Jan Kleerup kritiserar HFD-dom om momsplikt för DJ-duo

HFD kom nyligen fram till att en DJ-duos artistframträdanden skyddas av upphovsrättslagen som utövning av konst och likställs med konserter. Sådan konstnärsutövning är inte skattepliktig och duon ska därför inte ta ut någon moms vid fakturering av arrangören när de framträder på exempelvis en musikfestival. Av det följer också att det inte finns avdragsrätt för moms på den utrustning som behövs för att genomföra ett sådant framträdande. Då det används avancerad teknikutrusning i DJ-branschen kan det röra sig om rätt stora belopp, som då belastar DJ-duons verksamhet.

Jan Kleerup, expert i JP Momsnet, har i en ny analys kommenterat avgörandet och förhållandet mellan upphovsrättslagen och moms. Enligt honom är det orimligt att begära att en DJ som ska fakturera en arrangör måste göra en upphovsrättslig bedömning av sitt framträdande för att veta om fakturan ska innehålla moms. För att det här inte ska bli för problematiskt för den enskilde anser Jan Kleerup att mervärdesskattelagen bör ändras.

Ta del av hela analysen i JP Momsnet. Vill du testa tjänsten kan du ansöka om ett gratis testkonto

Publicerad 24 feb 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Momsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt inom offentlig eller privat sektor.
  • JP RättsfallsnetPunktskatt

    Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.
  • Lagkommentar till skatteförfarandelagen

    Lagkommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021