Hur bra är en robot på att besluta om försörjningsstöd?

En ny studie visar att både servicen och effektiviteten blir bättre när en robot får besluta om försörjningsstöd. Däremot brister den i transparens.

I Trelleborgs kommun tar en robot beslut om de ansökningar om ekonomiskt bistånd som kommer in. I stället för att den som söker bistånd får träffa en handläggare, skickas ansökan digitalt och programmet tar hand om hela processen. Algoritmen, eller den så kallade roboten, går igenom vilka utgifter medborgaren ansökt om, upprättar en beräkning, kontrollerar inkomst och kollar om personen står till förfogande på arbetsmarknaden. Senast dagen efter ansökan lämnas ett beslut, något som tidigare kunde ta upp till tio dagar.

social_robot16x9.jpg

Roboten har fått motta både ris och ros. Trelleborgs kommun har prisats för sitt arbetssätt, men det har också lett till att flera socialsekreterare sagt upp sig i protest.

I en ny studie från Göteborgs universitet har man tittat närmare på Trelleborgs initiativ. Genom att granska rapporter och genomföra intervjuer har man kommit fram till att digitaliseringen av socialtjänsten har gjort att servicen och effektiviteten har ökat. Tiden från ansökan till beslut har också blivit kortare.

De negativa aspekterna med utvecklingen handlar om att det kan upplevas som att ansökningsprocessen brister i transparens gentemot medborgare då vissa detaljer i den automatiserade processen kan vara svåra att förstå. Tjänstemän har också uttryckt en önskan om att få behålla alla delar av beslutsfattandet och inte lämna över delar till en robot i en avskild process så att kontakten med de sökande minskar, säger Agneta Ranerup, professor i informatik.

Användningen av en så kallad handläggarrobot är på väg att införas i flera svenska kommuner, med syftet att få fler människor ut i jobb snabbare och avlasta socionomer och socialsekreterare från monotona och tidskrävande uppgifter.

Publicerad 30 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023