Logga in

Glömt ditt lösenord?

Förslag på ändringar i föreskrifter om utbyte av läkemedel

Från och med den 2 juni 2020 ska apoteken normalt byta ut läkemedel som förskrivits utanför läkemedelsförmånerna till likvärdiga läkemedel inom förmånerna. Lagändringarna görs för att apoteken ska kunna byta ut receptbelagda läkemedel i fler fall än i dag.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har skickat förslag på ändrade föreskrifter  på remiss. De föreslagna ändringarna görs i TLV:s föreskrifter och allmänna råd om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera.

 

Läkemedel utanför läkemedelsförmånerna ska bytas till likvärdiga inom förmånerna

Ändringarna sker huvudsakligen som en anpassning till ändringar i lagen om läkemedelsförmåner med mera. Lagändringarna innebär att apoteken som huvudregel ska byta ut läkemedel som förskrivits utanför läkemedelsförmånerna till likvärdiga läkemedel inom läkemedelsförmånerna. Läkemedel som förskrivits för smittskyddsändamål, och som enligt smittskyddslagen lämnas ut kostnadsfritt till patienten, ska bytas ut mot tillgängliga läkemedel med fastställt pris som de är utbytbara mot. 

TLV föreslår förtydligande av utbyte

De föreslagna förändringarna innebär att en indelning i förpackningsstorleksgrupper som redan finns för det generiska utbytet av läkemedel inom läkemedelsförmånerna, även ska gälla för läkemedelsförpackningar som inte har fastställt pris eller som endast är utbytbara enligt läkemedelsförmånslagen, det så kallade parallellutbytet. TLV föreslår även förtydliganden av hur utbytet ska göras när periodens vara inte finns tillgänglig eller i de fall den har en förmånsbegränsning.

Föreskriftsändringar vid två tillfällen

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft vid två tillfällen. Den 1 maj 2020 är första tillfället och innebär att TLV kommer kunna fatta vissa beslut om indelning av förpackningar som finns inom förmånerna. Den 2 juni 2020, samtidigt som lagändringarna, föreslås övriga föreskriftsändringar träda i kraft, och då kan apoteken byta ut läkemedel enligt det nya regelverket.

Publicerad 29 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy