Nu finns en ny webbtjänst för dig som arbetar med frågor om bostadsanpassning

Att handlägga och besluta i bostadsanpassningsärenden är myndighetsutövning som ställer stora krav på rättssäkerhet. Nu finns en ny rättsfallstjänst speciellt framtagen för dig som arbetar med frågor om bostadsanpassningsbidrag – JP Rättsfallnet – Bostadsanpassning. 

Personer som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag av kommunen om det krävs för att deras bostad ska bli ändamålsenlig. 

Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan personer med funktionsnedsättningar göra de anpassningar som behövs för att deras bostad ska fungera, till exempel ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Det är kommunen som beviljar bostadsanpassningsbidrag. En förutsättning för att få bidrag är att man har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. 

”Självklart ville vi hjälpa våra kunder med detta och började genast arbeta med att ta fram en ny tjänst!”

JP Infonet lanserar en ny tjänst för dig som är handläggare för bostadsanpassningsbidrag och vill ha tillgång till komplett bevakning av domar inom området – JP Rättsfallsnet – Bostadsanpassning. Genom tjänsten får du underlag som kan vara till stöd vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag och för att få en enhetlig och rättssäker hantering. Tjänsten är framtagen efter kundönskemål uppfångade av bland annat Ursula Dworak, affärsutvecklare, Jenny Rollgard, kundvård gruppchef - offentlig förvaltning och Mikael Fuchs, projektledare och jurist. 

– När vi pratade med våra kunder som arbetar inom det socialrättsliga området och samhällsbyggnadsområdet fick vi höra att de efterfrågade domar inom bostadsanpassning från förvaltningsdomstolarna, berättar Ursula. Självklart ville vi hjälpa våra kunder med detta och började genast arbeta med att ta fram en ny tjänst!

”Det tog mindre än två veckor från det inledande samtalet till att leverera en färdig tjänst åt kunden!”

– Att vara lyhörd inför kunden är superviktigt. Sedan är det också en stor fördel att vi har så snabb återkoppling mellan avdelningarna och fantastiska tekniska möjligheter. Det tog mindre än två veckor från det inledande samtalet till att leverera en färdig tjänst åt kunden!

JP Rättsfallsnet – Bostadsanpassning ger dig underlag för handläggning av bostadsanpassningsbidrag och kan användas för att få en enhetlig och rättssäker hantering. Nya rättsfall bevakas och publiceras löpande. På så sätt får du tillgång till de avgöranden som har betydelse för dig och ditt arbete, samtidigt som du aldrig missar ny praxis.

Läs mer om JP Rättsfallsnet– Bostadsanpassning och testa tjänsten gratis här!

Publicerad 22 mar 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023