Logga in

Glömt ditt lösenord?

Folkhälsan 2018

Hur mår Sveriges befolkning? Nu har Folkhälsomyndigheten presenterat resultaten för 2018 års nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor.

sjukvard_Folkhalsan_2018_16x9.jpg

Hälsa på lika villkor är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och landsting och regioner i Sverige. Undersökningen som årligen genomförs syftar till att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever.

Resultaten i korthet

  • De allra flesta i Sverige upplever att de har en god hälsa – drygt 70 procent. Samtidigt verkar den positiva utveckling som pågått sedan år 2004 ha avstannat och skillnaderna mellan olika grupper är stora.
  • Personer med eftergymnasial utbildning uppger mer sällan ohälsa jämfört med personer med förgymnasial utbildning.
  • Rökning fortsätter att minska bland befolkningen, medan problematiken med fetma ökar.
  • Fler uppger psykisk ohälsa, särskilt yngre kvinnor.
  • Andelen som uppger riskkonsumtion av alkohol minskar bland yngre personer, men ökar bland äldre.

Om undersökningen


Det nationella urvalet består av 40 000 personer i åldrarna 16–84 år. Kommuner, landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval. I undersökningen för 2018 deltog 16 av 21 landsting och regioner. Enkäten skickades ut till totalt 280 000 personer och svarsfrekvensen var 42 procent.

Publicerad 8 jan 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy