Logga in

Glömt ditt lösenord?

Fler ungdomar kan omfattas av den nya gymnasielagen

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum, under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen.

 

Vissa som sökt asyl efter 24 november kan omfattas av lagen

– Om det finns en tjänsteanteckning hos ankomstkommunen, där det framgår att man uttryckt en vilja att söka asyl, och som är daterad innan den 24 november 2015, kommer vi att utgå från det tidigare datumet, säger Anna Lindblad, rättslig expert vid Migrationsverket.

Ytterligare en förutsättning är att den sökande senare bekräftat sin vilja att söka asyl i kontakten med Migrationsverket och att detta gjorts i nära anslutning till den första viljeyttringen.

Som huvudregel krävs skriftlig dokumentation som indikerar att man ville söka asyl i Sverige, och som daterats hos kommunen innan den 24 november 2015, men Migrationsverket kommer nu även att titta på annan bevisning. 

Kommuner kommer anses behöriga

Det är Migrationsverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket som är behöriga myndigheter att ta emot asylansökningar.

I november 2015 rådde dock en exceptionell situation där Migrationsverket inte hann med att registrera ansökningar i takt med att asylsökande anlände till Sverige. Därför bedömer Migrationsverket i det här fallet att även en kommun får anses behörig att lämna viljeförklaringen till Migrationsverket.

Övriga villkor måste uppfyllas

Alla de övriga villkoren som gäller för nya gymnasielagen, exempelvis att man fått avslag på sin asylansökan och fått vänta över 15 månader på sitt beslut, ska också vara uppfyllda för att man ska omfattas.

Sista ansökan 30 september

Sedan den 18 juli 2018 avvaktar Migrationsverket med att fatta bifallsbeslut när det gäller den nya gymnasielagen. Orsaken är att verket avvaktar rättslig vägledning från Migrationsöverdomstolen.

– Men ansökningstiden löper fortfarande och 30 september är sista datum för att ansöka. Därför är det bra att lämna in sin ansökan så snart som möjligt till Migrationsverket, säger Anna Lindblad.

 

 

 

Publicerad 11 sep 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024