Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser i pandemin

I slutet av januari meddelade regeringen att man kommer att besluta om att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på de riskutsatta branscherna för smittspridning av covid-19. Uppdraget ges mot bakgrund av att många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.

arbetsliv_Fler_kontroller_av_riskutsatta_arbetsplatser_i_pandemin_16x9.jpg

– Som arbetsmarknadsminister är jag särskilt oroad över smittspridningen på arbetsplatserna. Det är många som inte kan jobba hemifrån. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och behöver löpande bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta arbetstagarna för risker. Tillsynsverksamheten är en effektiv metod för att skapa en god arbetsmiljö och för att stärka regelefterlevnaden på arbetsplatserna, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Smittspridning av det nya coronaviruset är en risk som finns i många arbetsmiljöer. För arbetstagare är arbetsgivarens åtgärder i arbetsmiljöarbetet avgörande för att minska risken för smittspridning och sjukdom. Arbetsgivaren ansvarar för att undersöka och bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta arbetstagarna för risker. Arbetssätt och rutiner kan behöva ändras och behoven av personlig skyddsutrustning kan behöva ses över. Utöver skydd för de egna arbetstagarna bidrar arbetsgivarens åtgärder i många fall även till minskad smittspridning i samhället.

Uppdraget med riktade tillsynsinsatser ska redovisas i delrapporter den 31 mars 2021 och den 15 juni 2021. Slutredovisning av uppdraget ska ske i samband med årsredovisning för 2021.

Publicerad 1 feb 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy