Logga in

Glömt ditt lösenord?

Fel att inte informera pappa om utredning och jourhemsplacering av hans barn

Justitieombudsmannen kritiserar en socialnämnd för att ha väntat två månader med att informera en pappa om att en utredning hade inletts rörande hans två barns skydd och stöd. Nämnden får också kritik för att barnen utan laglig grund placerades i jourhem utan pappans samtycke.
 


Mamman ansökte om vård utanför hemmet

En kvinna och en man hade gemensam vårdnad om sina två barn. Under tiden då pappan avtjänade ett fängelsestraff för brott mot mamman ansökte hon om att barnen skulle ges vård utanför hemmet. Mamman och barnen hade under denna tid skyddade personuppgifter.

En socialnämnd inledde en utredning för att klarlägga om det fanns skäl för nämnden att ingripa för barnens skydd och stöd. Först efter två månader informerades pappan till barnen om att en utredning hade inletts och att barnen hade placerats i ett jourhem.

JO granskar två centrala frågor

Justitieombudsmannen (JO) granskar två centrala frågor i detta ärende. Dels frågan om socialnämnden gjorde rätt som avvaktade med att informera pappan om att en utredning hade inletts och dels frågan om det var okej att placera barnen i ett jourhem utan båda vårdnadshavarnas samtycke.

Inledande av utredning utan att informera vårdnadshavare

JO konstaterar att då en utredning inleds angående om socialnämnden behöver ingripa för ett barns skydd och stöd ska den som berörs av en sådan utredning (i detta fall vårdnadshavarna) genast informeras om detta om det inte finns särskilda skäl som talar emot. Om barnen har två vårdnadshavare ska båda få information om beslutet att inleda en utredning. Det finns visserligen vissa situationer då nämnden kan avvakta med att informera en vårdnadshavare. Att en vårdnadshavare och/eller barnen har skyddade personuppgifter är dock enligt JO inte en sådan omständighet. 

Placering i jourhem utan samtycke

När det gäller placeringen av barnen i jourhem konstaterar JO att socialnämndens insatser för barn i största möjliga mån ska genomföras i samförstånd med vårdnadshavarna. Utgångspunkten är alltså att en vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och finns det två vårdnadshavare ska de utöva den bestämmanderätten tillsammans.

Slutsats

JO konstaterar att nämnden förtjänar kritik för sin handläggning eftersom det varken fanns något godtagbart skäl att avvakta med att informera om utredningen samt då det utan pappans samtycke saknades lagliga förutsättningar för att placera barnen i jourhem.

Erik Odeback Palmblad
Redaktör, jurist

Publicerad 22 aug 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024