Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Får skolan livesända skolavslutningen under coronapandemin?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Det korta svaret är att det är möjligt, men den personuppgiftsansvarige måste först ta ställning till och agera utifrån dataskyddsrättsliga regler om det är så att elever och personal kan identifieras under livesändningen. Möjligtvis skulle en livesändning av en skolavslutning under normala förhållanden inte vara lika berättigad som den är nu under pandemin. Å andra sidan anses personuppgifter om barn särskilt skyddsvärda i dataskyddsförordningen (GDPR). Den personuppgiftsansvariga måste alltså kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen (ansvarsskyldighet) och har gjort de riskbedömningar som krävs innan livesändningen påbörjas.

Den personuppgiftsansvarige (nämnden för en kommunal skola respektive huvudmannen, till exempel bolaget, i en fristående verksamhet) måste ha en laglig grund för behandlingen (artikel 6.1 GDPR). Utgångspunkten är att anordnande av skolavslutning utgör en del av utbildningsverksamheten och därför skulle den personuppgiftsansvarige motivera behandlingen med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. För att en behandling ska vara tillåten behöver även övriga bestämmelser i GDPR uppfyllas. Hur behandlingen går till i praktiken är därför avgörande för om den kan anses vara förenlig med GDPR, till exempel principen i artikel 5 om att behandling av personuppgifter inte får vara mer omfattande än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen (uppgiftsminimering). Den personuppgiftsansvarige måste bedöma förenligheten behandlingen utifrån omständigheter som:

  • Spelas livesändningen in och lagras?
  • Hur länge finns sändningen lagrad och vem har åtkomst till den?
  • Vem har åtkomst till livesändningen om den sänds? (Alla eller bara de med länk?)
  • Vilken information får de registrerade (alltså eleverna och personalen) om livesändningen?
  • Vilken möjlighet har de registrerade att undvika att medverka i livesändningen? (Finns det alternativ?)
  • Hur skyddar skolan personuppgifterna rent tekniskt?
  • Finns det risk för att det förekommer känsliga personuppgifter i livesändningen? (Till exempel en elev med en fot i gips som avslöjar något om hälsan).
  • Kan skolan undvika att behandla känsliga personuppgifter eller inhämta specifika samtycken av de registrerade?

Avgörande för om behandlingen är förenlig med GDPR beror alltså på hur skolan hanterar de personuppgifter som behandlas genom livesändningen, något som måste bedömas mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall.

Om det förekommer upphovsskyddad musik under skolavslutningen måste skolan också tänka på att ha en MIM-licens som står för Musik i media-licens. En sån kan en förskola eller skola teckna med STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå). Den ger en lärare och eleverna till exempel rätt att använda musik på skolans webbplats, sprida lärares och elevers egna ljud- och bildproduktioner genom nedladdning eller streaming via skolans webbplats. 

Sammanfattningsvis är det inte så enkelt att bara rigga en kamera och påbörja en livestreaming av en skolavslutning. Den personuppgiftsansvarige måste först jobba ordentligt med dessa frågor innan kameran riggas och livesändningen påbörjas.

Frågan är besvarad av vår jurist Maria Bjurholm.

Publicerad 14 dec 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy