Får en elev filma sin lärare i klassrummet?

Den snabbt populära livesändningsappen Periscope har flyttat in klassrummet där hela världen som publik kan följa den elev som startar en sändning. Som vi har kunnat följa i medierna den senaste tiden har appen dock blivit ett bekymmer när eleverna triggar varandra att göra destruktiva saker mot sig själva och mot lärare när eleven får ett visst antal tittare.

Detta beteende får rektorer och lärare att ställa sig frågan om det överhuvudtaget är tillåtet för en elev att filma i klassrummet. Janna Sundberg och Maria Bjurholm Lindensved, jurister vid JP Infonet, förklarar att det som huvudregel inte är olagligt att filma en person utan dennes tillåtelse. Brottsbalkens regler om smygfilmning kan inte användas när filmningen sker i klassrummet. Istället får man använda skollagens bestämmelser om åtgärder som inverkar negativt på tryggheten och studieron. Om en elev blir utsatt för kränkande behandling genom filmningen är det skollagens bestämmelser om kränkande behandling som gäller. Rektor kan också reglera frågan i skolans ordningsregler.

Vad kan skolan göra om mobilanvändningen fortsätter att vara ett problem? Får läraren ta ifrån eleven mobiltelefonen? Får rektorn gå så långt att besluta om mobiltelefonförbud på hela skolan? Janna Sundberg och Maria Bjurholm Lindensved har skrivit en analys om elevers mobilanvändning i skolan där de tar upp dessa högaktuella frågor. Analysen har publicerats i JP Skolnet. Logga in i tjänsten eller ansök om ett testkonto här.

Senast uppdaterad 9 mar 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området