Logga in

Glömt ditt lösenord?

EU-kommissionen förtydligar nu sina riktlinjer för statligt stöd

EU-kommissionen har nu meddelat ny vägledning om statligt stöd. Riktlinjerna är tänkta att underlätta för myndigheter och företag att veta när stöd faller inom statsstödsbestämmelserna och när ett godkännande inte behövs.


EU:s nya riktlinjer ska ge vägledning om statligt stöd

Riktlinjerna klargör följande: 

  • Uppbyggnad eller upprustning av infrastruktur behöver inte godkännas för att få statligt stöd, så länge det inte konkurrerar med befintlig infrastruktur. Det gäller exempelvis vägar, järnvägar, kanaler, försörjning av dricksvatten och avloppsystem. Däremot energi, bredband, flygplatser och hamnar brukar vanligtvis konkurrera med liknande infrastruktur och stöd kan därför falla under statsstödsbestämmelserna. 

  • Även om infrastrukturen är byggd med hjälp av statligt stöd kan inte operatören av infrastrukturen få stöd om de upphandlats till marknadspris. Om exempelvis en flygplats har finansierats med hjälp av statligt stöd, så måste myndigheterna se till att stödet inte förs vidare till de som underhåller flygplatsen. Om driften upphandlats eller direktupphandlats till marknadspris får inte operatören ta det av stödet som getts för konstruktion och uppbyggandet at flygplatsen.

  • EU:s statsstöd fokuserar på investeringar som ger effekt över gränserna. Stöd som ges för lokal infrastruktur eller service och som inte attraherar medlemmar från andra medlemsländer faller inte under statsstödsbestämmelserna.

  • Stöd till viss kulturell verksamhet som inte är kommersiell eller endast har en låg avgift faller inte under EU:s bestämmelser. Till exempel kan museum som inte tar någon inträdesavgift få stöd för att täcka deras kostnader.

  • Om en myndighet upphandlar varor eller tjänster genom anbud räcker det i princip för att inte behöva kontrolleras av EU. 

Är du intresserad av att bevaka alla nyheter inom EU-området? Läs mer om vår informationstjänst JP EUnet här.

 

Publicerad 23 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy